← Vorige pagina

Masterclass ‘Casuïstiek COPD’

kosten: 225
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. ‘masterclasses’. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde persoon, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

In 2008 is de Richtlijn fysiotherapie bij COPD van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie geüpdatet. In deze update is aandacht gegeven aan de belangrijke ‘systemische’ gevolgen zoals fysieke inactiviteit, inflammatie, oxidatieve stress, ondervoeding en cardiovasculaire veranderingen. Dit leidt tot een verlies van vetvrije massa, spierzwakte, gedaalde inspanningscapaciteit, depressie en verminderde levenskwaliteit. De behandeling van de aandoening vraagt een multidisciplinaire aanpak, waarin de fysiotherapeut door het opstellen en begeleiden van een trainingsprogramma voor de COPD patiënt een centrale positie heeft. Fysiotherapeuten moeten de verantwoordelijkheid nemen voor de implementatie van deze kennis en kunde in de dagelijkse praktijk. De NPI Expertgroep COPD heeft in 2010 en 2011 het initiatief genomen om in de verschillende regio’s masterclasses te organiseren rond de implementatie van de richtlijn COPD. De masterclass ‘Casuïstiek’ is het vervolg op deze masterclass Implementatie.

De masterclass bestaat uit twee delen. In een webcast – die de deelnemers bestuderen voor de bijeenkomst – worden de basisprincipes van de interpretatie van het longfunctieonderzoek, spierfunctieonderzoek en maximale inspanningsonderzoek besproken aan de hand van een casus. Deze informatie is belangrijk om het trainingsprogramma van de patiënt op te kunnen stellen. Als voorbereiding krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht, die bestaat uit casus analoog aan de casus van de webcast. De deelnemers bereiden deze casus voor en deze wordt besproken tijdens het tweede deel van de masterclass. Dit is een dagdeel waarin 2 fysiotherapeuten van de NPI Expertgroep COPD met de deelnemers een 3-tal casussen bespreken. Het format van de masterclass is dat de deelnemers de casussen in kleine groepjes –met coaching– voorbereiden en daarna plenair bespreken. Er is ook gelegenheid om –na afspraak met de NPI experts– eigen casuïstiek in te brengen voor bespreking.

Doel

  1. Het kunnen analyseren van gegevens van longfunctie- en inspanningsonderzoek, spierfunctieonderzoek, en vragenlijsten.
  2. Het kunnen opstellen, vanuit deze analyse onder doelstelling 1, van een behandelprogramma met name het fysieke trainingsprogramma en aanvullende interventies, zoals ademspiertraining, gebruik van loophulpmiddelen, en ademoefeningen.

Beoordelingen

Plaats een reactie