← Vorige pagina

Masterclass ‘Casuïstiek psychogeriatrie’

kosten: 275
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie
Accreditatiepunten: 7
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. ‘masterclasses’. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde expert, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

In deze masterclass wordt de casuïstiek d.m.v. beeldopnamen getoond. Deze filmopnames zijn tot stand gebracht met medewerking van cliënten en medewerkers van zorggroep Maas & Waal (ZMW). Aan de hand van een gestructureerde beoordelingslijst (het ‘waarom’ uit het observatieformulier van de vervolgcursus) wordt het bewegend functioneren gedetailleerd in kaart gebracht waarna er een behandelvoorstel en handvatten voor de behandeling volgen. Het idee is om dat meteen op twee niveaus proberen te doen. Eén voor de verzorgenden op de afdeling om het bewegen optimaal te stimuleren door de dag heen (beweging gerichte zorg) en een oefenprogramma om de zwakke punten zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk niveau te houden.
Vooral beginnende dementerenden lijken niet in aanmerking te komen voor gerichte fysiotherapeutische training omdat het beeld ‘redelijk lopend met een rollator’ geen indicatie lijkt te hebben, maar wanneer we vergelijken met de gegevens van Rikli & Jones dan blijkt dat ze ver onder hun leeftijd niveau presteren en dat juist nu gerichte therapie essentieel is om het verlies van beweging vermogen te remmen en daarmee ook de ziekte.
Gedragproblematiek blijft een belangrijk item in de zorg voor dementerenden. Maar de invalshoeken zijn zo verschillend dat het moeilijk is om een compleet beeld te krijgen, daarom de introductie van aan analyselijst om ‘alle’ aspecten nog eens de revue te passeren.

Doel

Na de masterclass is de deelnemer in staat het bewegend functioneren in kaart te brengen met behandelbare grootheden en heeft hiervoor handvatten voor de praktijk gekregen. Men is in staat om het bewegen op de afdeling te stimuleren en een oefenprogramma samen te stellen om dat bewegen op de afdeling zo lang mogelijk optimaal te houden.

Beoordelingen

Plaats een reactie