← Vorige pagina

Masterclass ‘Cervicale risicoprofielen’

kosten: 240
Vakdomein: Algemeen, Manueel
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Fysiotherapeuten, manueel therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten worden frequent geconsulteerd door mensen met nek- en/of hoofdpijnklachten. Het grootste gedeelte van de patiënten presenteert zich met zogenoemde aspecifieke nekklachten of een hoofdpijnsoort die via de classificatie van de International Headache Society (IHS) in te delen is. Echter, sporadisch komen er patiënten in de praktijk die nek- en/of hoofdpijnklachten hebben die niet van musculoskeletale origine zijn. Om een dergelijke relatie te kunnen interpreteren is kennis nodig van specifieke patronen van symptomen en klachten, gerubriceerd naar te onderscheiden aandoeningen en syndromen.

Een interessante kwestie waarover de gezondheidsraad en ook de beroepsvereniging voor manuele therapie zich heeft gebogen. Deze kwestie vraagt om een aandachtige analyse van het potentiële risico van de toepassing van alle cervicale behandeltechnieken en vooral onder welke condities het risico schuilt. Maar de kwestie roept ook een andere belangrijke vraag op: zijn cervicale risicoprofielen te herkennen? Wat zijn dan cervicale risicoprofielen en op grond van welke patroonelementen zijn deze herkenbaar?
De inhoud van deze masterclass betreft ‘risk profiling’ bij cliënten met nek- en/of hoofdpijnklachten.

Tijdens deze masterclass worden de meest actuele gezichtspunten met betrekking tot de functionele anatomie en pathologie van de cervicale wervelkolom gepresenteerd alsmede patronen van klinische manifestaties van aandoeningen en syndromen die van belang zijn. Casuïstiek zal kritisch besproken worden aan de hand van de nationale beroepsnorm van de NVMT en het internationale framework van de IFOMPT. Echter, ook de beroepsnorm en het framework zullen kritisch bekeken worden aan de hand van recente literatuur en casuïstiek. Er zal ruime aandacht zijn voor het formuleren en beredeneren van therapeutische uitgangspunten voor de begeleiding en behandeling.
Aan de hand van patiëntcasuïstiek uit de praktijk worden diagnostische en therapeutische processen verwoord en bediscussieerd.

Doel

Na deze masterclass kan de deelnemer risicoprofielen herkennen en benoemen bij patienten met cervicale en/of cervicocephale klachten. De deelnemer kan, op basis van kennis over de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie, pathofysiologie en pathomorfologie, diagnostische en therapeutische gedachtegangen verwoorden, toetsen en bediscussiëren.

Beoordelingen

Plaats een reactie