← Vorige pagina

Masterclass ‘Fysiotherapeut.interventies bij beademde (en weanende) ICU acquired weakness patiënten’

kosten: 275
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Deze masterclass is alleen toegankelijk voor tweedelijns fysiotherapeuten die in het verleden de NPi cursus ‘Fysiotherapie op de Intensive Care afdeling’ hebben gevolgd en die ervaring hebben en werkzaam zijn op een IC met beademde patiënten. Bij inschrijving, bij bijzonderheden, graag aangeven wanneer u de cursus ‘Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling heeft gevolgd.

Tevens is de masterclass toegankelijk voor tweedelijns fysiotherapeuten die minimaal 3 jaar werkzaam zijn op de IC (buiten de weekenddiensten), waarbij er bij aanvang van de cursus wordt verondersteld dat u bekend met de Evidence Statement voor fysiotherapie op de IC, PICS en de pulmonale fysiotherapeutische aangrijpingspunten bij de perioperatieve IC patiënt.

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. ‘masterclasses’. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde expert, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

Jaarlijks worden er in Nederland 85.000 patiënten op een Intensive Care (IC) behandeld. Dankzij medisch technische ontwikkelingen zijn de overlevingskansen van patiënten op de IC vergroot. Ongeveer 80% van de patiënten wordt kortdurend (1-3 dagen) op de IC behandeld en 10% van de patiënten wordt langer dan een week op een IC behandeld.
Hierbij zien we dat een IC opname op basis van de ernstige ziekte, bedrust en inactiviteit, vaak gepaard gaat met verminderde (respiratoire) spierkracht (ICU- acquired weakness). Hetgeen kan leiden tot post operatieve pulmonale complicaties, moeilijk afwennen van de beademing, langere IC-ziekenhuisopnames en vermindering van cardiopulmonaal- en fysiek functioneren.

Er is echter steeds meer wetenschappelijk bewijs dat met fysiotherapie de gevolgen van ernstige ziekte, bedrust en inactiviteit kunnen worden beperkt. De fysiotherapie richt zich in de vroege fase voornamelijk op het voorkomen en verminderen van stoornissen van het pulmonale-en bewegingsapparaat zoals spierzwakte en het optimaliseren van de ademhaling.

In deze masterclass zal worden ingegaan op het klinische beeld van ademspierdisfunctie bij (beademde) patiënten op de IC met ICU-AW of een spierziekte/trauma; het afwennen van de beademing, het specifieke onderzoek van de respiratoire spierkracht, de verschillende modaliteiten van ademspiertraining en de wetenschappelijk aangetoonde effectiviteit hiervan. Er zullen praktische demonstraties van o.a.treshold trainingen, airstacking en patiëntcasuïstiek worden gehanteerd als werkvormen naast plenaire voordrachten.

Doel

Na deze masterclass heeft de cursist kennis van en is in staat om de fysiotherapeutische mogelijkheden, zoals ademspiertraining, airstacking, breath/cough machine en powerbreath, bij de beademde, en weanende ICU acquired weakness patiënt of IC patiënt met spierziekten toe te passen tijdens de training/behandeling.

Beoordelingen

Plaats een reactie