← Vorige pagina

Masterclass ‘Halswervelkolom gerelateerde nek- en hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizingen’

kosten: 250
Vakdomein: Algemeen, Manueel, Orofaciaal
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. ‘masterclasses’. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde expert, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

In de manuele therapie wordt van oudsher het disfunctioneren van de hoog-cervicale wervelkolom in een oorzakelijk verband gebracht met talrijke klachten c.q. een veelheid aan symptomen. De diversiteit van symptomen in het kader van cervicocephale klachten is groot. Nekpijn, hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizingen vormen slechts een beperkte opsomming uit dit brede spectrum van symptomen. Soms is een dergelijk symptoom solitair aanwezig en vormt het zelfs de hoofdklacht van patiënten.

Inmiddels is cervicogene hoofdpijn – inclusief de veronderstelde pathogenese – medisch geaccepteerd (in de IHS-classificatie opgenomen als secundaire hoofdpijn). Voor cervicogene duizeligheid en cervicogene tinnitus daarentegen berust het pathomechanisme op plausibele hypothesen, maar is van een medische acceptatie nog geen sprake.

Deze masterclass heeft als onderwerp de state-of-the-art van deze ‘big three’: cervicogene hoofdpijn, cervicogene duizeligheid en cervicogene tinnitus.

Leerlijn ‘Nek-hoofd’

De Masterclass ‘Halswervelkolom gerelateerde nek- en hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizingen’ maakt onderdeel uit van een leerlijn binnen het NPi-scholingsaanbod betreffende de nek en het hoofd; zie onderstaande grafische weergave van de leerlijn. Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaalt u zelf waar u insteekt in deze leerlijn.

Doel

Na deze masterclass kan de deelnemer zijn diagnostische en therapeutische beleid bepalen en verantwoorden bij cliënten met cervicogene hoofdpijn, cervicogene duizeligheid en cervicogene tinnitus.

Beoordelingen

Plaats een reactie