← Vorige pagina

Masterclass ‘Het PPP-concept bij incontinentie’

kosten: 275
Vakdomein: Bekken
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. ‘masterclasses’. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde persoon, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

Voor zowel urge- als stressincontinentie is een gerichte revalidatiebehandeling mogelijk. In het PPP-oefenconcept (Position, Proprioception, Pelvic floor) worden met oefentherapie waarin houdingen centraal staan de bekkenbodemspieren proprioceptief getraind. In essentie komt dit concept erop neer dat de aanspanning van de oppervlakkige en diepe spierlagen van de bekkenbodem in de juiste volgorde wordt geoefend in verschillende houdingen. Dit gebeurt steeds in combinatie met contractie van de buikspieren. In bepaalde houdingen is het gemakkelijker bepaalde spieren van de bekkenbodem aan te spannen dan in andere houdingen. Dit principe wordt gehanteerd bij de behandeling van patiënten die moeite hebben met het selectief activeren van de bekkenbodemspieren.

De bedoeling van deze masterclass is dat de deelnemers vertrouwd raken met de basisprincipes van het PPP-concept en dit concept praktisch leren toepassen.

Het oefenen op geleide van een (inwendig) toucher maakt onderdeel uit van het PPP-concept en zal tijdens de masterclass ook praktisch worden geoefend.

Doel

Na deze masterclass kan de deelnemer het PPP-oefenconcept toepassen bij cliënten met incontinentieklachten.

Beoordelingen

Plaats een reactie