← Vorige pagina

Masterclass ‘Hoofd-hals oncologie en lymfoedeem: nieuwe ontwikkelingen’

kosten: 250
Vakdomein: Algemeen, Oedeem, Oncologie, Orofaciaal
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Doel

Na deze masterclass is de deelnemer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de medisch-oncologische, tandheelkundige en fysiotherapeutische behandeling van patiënten met hoofd-halskanker, die voor het praktisch handelen van de fysiotherapeut relevant zijn.

Subdoelen

Na de masterclass:

 • weet de cursist wat hoofd-halskanker is
 • kent de cursist de epidemiologie van hoofd-halskanker
 • kent de cursist de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van hoofd-halskanker
 • begrijpt de cursist de relatie tussen de belangrijkste risicofactoren en hoofd-halskanker
 • kent de cursist de chirurgische mogelijkheden bij patiënten met hoofd-halskanker
 • kent de cursist de redenen wanneer hyperbare zuurstoftherapie ingezet wordt bij patiënten met hoofd-halskanker
 • kent de cursist de radiotherapeutische mogelijkheden bij patiënten met hoofd-halskanker
 • kent de cursist de chemo- en immunotherapeutische mogelijkheden bij patiënten met hoofd-halskanker
 • kent de cursist de mogelijkheden van de maxillofaciale prothetiek bij patiënten met hoofd-halskanker
 • kent de cursist de invloed van hoofd-halskanker en de behandeling ervan op het lichamelijk en bewegend functioneren
 • kent de cursist de invloed van hoofd-halskanker en de behandeling ervan op het ontwikkelen van lymfoedeem.

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. ‘masterclasses’. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door (een) (inter-)nationaal gerenommeerde expert(s), die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

Orofaciaal fysiotherapeuten, oncologie- en oedeemfysiotherapeuten worden in toenemende mate geconfronteerd met patiënten die behandeld zijn voor kanker in het hoofd-halsgebied. In deze masterclass worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de medisch-oncologische, tandheelkundige en fysiotherapeutische behandeling van deze patiënten belicht, die voor hen klinisch relevant zijn.

In deze masterclass komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Soorten hoofd-halskanker, oorzakelijkheden, epidemiologie en gevolgen voor het bewegend functioneren
 • Chirurgie, radiotherapie, chemo- en immunotherapie bij hoofd-halskanker
 • Gebruik van hyperbare zuurstof bij hoofd-halskanker
 • Maxillofaciale prothetiek bij hoofd-halskanker
 • Functionele gevolgen van hoofd-halsoncologie en de mogelijkheden van fysiotherapie
 • Lymfoedeem in het hoofd-halsgebied

Leerlijn ‘Orofaciaal’

De Masterclass ‘Hoofd-hals oncologie en lymfoedeem: nieuwe ontwikkelingen’ maakt onderdeel uit van de NPi-leerlijn ‘Orofaciaal’; zie bovenstaande grafische weergave van de leerlijn.

Beoordelingen

Plaats een reactie