← Vorige pagina

Masterclass ‘Liespijn bij sporters’ (3 dagen)

kosten: 550
Vakdomein: Algemeen, Manueel, Sport
Accreditatiepunten: 20
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. ‘masterclasses’. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde persoon, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

Inhoud

12% van alle sportblessures in het Nederlands voetbal betreft de liesregio. Adductorgerelateerde liespijn wordt veelal geprovoceerd tijdens sprinten, schieten, wenden en keren. In deze masterclass wordt de biomechanica van de wreeftrap in het voetbal besproken om inzichtelijk te maken welke krachten er op de liesregio inwerken. Van alle trapvormen is de wreeftrap de meest krachtige waarbij balsnelheden tot 135 km/u worden bereikt. De techniek van de trap is erop gericht om zo’n hoog mogelijke knie-extensiesnelheid van het schietbeen te genereren. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar het contractiepatroon van de m. adductor longus.

Het blijkt dat piekcontracties geen positieve invloed hebben op balsnelheid en balprecisie. De juiste techniek maakt energietransmissie vanuit voorspanning van het gehele lichaam naar het schietbeen mogelijk waardoor een snelle en zuivere balvlucht gerealiseerd wordt. Spieren blijken een coördinatieve functie te hebben die essentieel is voor de juiste kinematische sequentie van lichaamssegmenten. Voor het ontwikkelen van snelheid zijn bewegingsgerelateerde momenten verantwoordelijk. Romprotatie en heupflexie dragen voor een groot deel bij aan het ontwikkelen van snelheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat het schietbeen een maximale achterzwaai kan maken. De romp moet hiervoor juist veel extensie en tegengestelde rotatie met armzwaai kunnen maken. De mobiliteit in deze lichaamshouding maakt grote momenten en energieopslag mogelijk en wordt aangeduid als ’tension arc’. Een grote ’tension arc’ wordt beschouwd als kwaliteitscriterium van de trap waardoor een snelle en zuivere balvlucht verkregen kan worden die bovendien veilig is voor de liesregio.

Om een indruk te krijgen van de normwaarden van de ’tension arc’, zijn 83 gezonde Nederlandse profvoetballers onderzocht met een speciaal voor dat doel ontwikkelde test. Deze test blijkt over een hoge inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid te beschikken bij ervaren onderzoekers (ICC 0.880 respectievelijk 0.886). Het blijkt dat voor profvoetballers deze sportspecifieke mobiliteit voor beide benen gelijk is (dominant been 186 graden en niet-dominant been 189 graden). Definiëring van normwaarden biedt de mogelijkheid voetballers met liespijn op bewegingsfunctiestoornissen te onderzoeken. Dit kan onderbouwing geven aan de hypothese dat een verkleinde tension arc een risico vormt voor de integriteit van de adductorengroep waardoor de trap een ‘onveilig’ karakter krijgt. Dit kan leiden tot specifiekere criteria voor Return to Play. In deze tweedaagse masterclass wordt het volledige lichamelijk onderzoek in theorie en praktijk besproken en geoefend. Daarnaast komen alle therapeutische mogelijkheden voor de behandeling in de praktijk uitgebreid aan bod.

Doel

Na deze masterclass kan de deelnemer de huidige inzichten omtrent de diagnostiek en behandeling van liespijn bij voetballers benoemen en kan de besproken onderzoekstechnieken en oefentherapeutische verrichtingen in de praktijk toepassen.

Beoordelingen

Plaats een reactie