← Vorige pagina

Masterclass Lymfe en Littekens

kosten: 590
Vakdomein: Algemeen, Oedeem
Accreditatiepunten: 18
Cursusvorm: Cursus

Programma met doelen per onderdeel

Dag 1

9.00-10.45  Circulatie en circulatiestoornissen

De student verkrijgt kennis omtrent:

 • Grondige kennis hebben van de anatomie en fysiologie van de (micro)- circulatie en het lymfestelsel.
 • Prevalentie, ontstaanswijze, risicofactoren voor ontstaan en onderhouden van oedeem, circulatie problematiek en de verbanden met het in stand houden van klachten, diagnostische criteria en onderzoeksmogelijkheden
 • Stellen van een diagnose, kennis van de verschillende classificatiesystemen van oedeem

11.00-12.30 Praktijkonderzoek lymfe-oedeem (inspectie, actieve bewegingen, palpatie, pitting/non pitting, verschuifbaarheid , indrukbaarheid en lymfscanner leren gebruiken als optisch maken van eventueel oedeem.

 • Kan praktisch onderzoek toepassen voor de fysiotherapie praktijk met onderdelen uit de oedeemtherapie welke mogelijk maken de meest voorkomende oedeem en circulatie problemen te  te kunnen classificeren.

13.00-15.00 praktijk Fascie technieken met integratie van pre- en posttest fasciaonderzoek

 • De student is na dit onderdeel in staat bij patiënten de fascie technieken toe te passen op lymfe en microcirculatie, bovenste extremiteiten, onderste extremiteiten en bij midline problematiek
 • De student heeft inzicht in de integratie van alle onderdelen van onderzoek en behandeling waarbij de wetenschappelijke evidentie in de praktijk toegepast wordt bij het onderzoek en de behandeling van verschillende patiënten.  Hij ziet hoe uitleg, oefentherapie en fascietechnieken gezamenlijk een complete behandeling vormen.

15.15-16.30 litteken lezing

 • Op basis van een klinisch redeneer proces zal de student, na kennis te hebben vernomen van de fase van herstel, in staat zijn de beste behandelstrategie te kiezen en praktisch in te zetten bij behandeling van littekens. De student heeft hierna weet van de normale en pathologische wondgenezing, de behandelmogelijkheden specifiek per fase van wondgenezing en bij speciale littekens zoals na bestraling of brandwonden.

16.30-17.00 casuïstiek  en vragen tot dusver behandelen, met huiswerkopdracht voor over 3 weken

Dag 2

9.00-9.10 u vragen en opfrissen  theorie eerste dag

 • Huiswerkopdracht bespreken/casuistiek

9.10-9.30 u Behandeling  old ideas and new concepts.

 • De student krijgt inzicht in de wetenschappelijke bewijsvoering omtrent hoe oedeem wordt behandeld. Besproken aan de hand van het review en tevens worden de fysiotherapeutische behandelingen getoond in die mate dat ze  ook zelf kunnen toepassen.

9.30-10.30 u praktijk vervolg met venolymfatische pomptechnieken.

 • De student is in staat om met pomptechnieken de lymfeafvoer te bevorderen.

10.45-12.30 u praktijk littekens

 • Littekenen palpatie. Losmaken manueel en met tools, daarnaast krijgt de student de verschillen van de taping technieken en materialen aangeboden, zoals cure tape en dynamic tape. De student weet na deze praktijk lessen in welke fase van herstel welke handgrepen en tools ingezet kunnen worden. Daarnaast zal een groot deel van de praktijk bestaan uit het belang van zelfmanagement oefeningen aanleren zodat de patiënt in eigen onderhoudt van het lymfe en litteken probleem een adequate behandel strategie in huis heeft.

13.00-15.30 u Dr Liesbeth Vandermeeren, Heelkunde, Plastische en Reconstructive Heelkunde, als gastdocent met lezing over de fluoroscopy

 • Dit behelst de nieuwste inzichten om oedeem en de pathways waarlangs lymfe zich verplaatst inzichtelijk te maken. De student zou achteraf begrip hebben van deze onderzoeks- en behandel mogelijkheden en weten wanneer deze geïndiceerd zijn om zo optimale zorg voor de patiënt in te zetten , die evidence based is. Daarnaast heeft de student meer inzicht over de bewegingen van de lymfe.

15.45-17.00 u vervolg praktijk littekens.

 • De student zou na deze praktijk lessen weten in welke fase van herstel welke handgrepen en tools ingezet kunnen worden.
 • Daarnaast zal een groot deel van de praktijk bestaan uit het belang van zelfmanagement oefeningen aanleren zodat de patiënt in eigen onderhoudt van het lymfe en litteken probleem een adequate behandel strategie in huis heeft.

Beoordelingen

Plaats een reactie