← Vorige pagina

Masterclass Mobilizing Awareness® – Clinical reasoning

kosten: 275
Vakdomein: Algemeen, Psychosomatisch
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. ‘masterclasses’. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde persoon, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

Tijdens deze scholing leert de deelnemer om disfunctionele, habituele (onbewuste) houdings- en bewegingsadapties en -compensaties te herkennen die het herstel van een verstoord bewegend functioneren ten gevolge van een aandoening of syndroom in de weg staan, en deze therapeutisch te beïnvloeden door middel van sensomotorische reëducatie en vergroting van het lichaamsbewustzijn van de cliënt.

Doel

Na deze masterclass kan de deelnemer (fysiotherapeut/oefentherapeut) zijn klinisch redeneren en handelen baseren op een integraal gezondheidsmodel, waardoor hij cliënten met bewegingsproblematiek kan begeleiden naar een hoger niveau van zelfregulatie met betrekking tot hun gezondheid.

Beoordelingen

Plaats een reactie