← Vorige pagina

Masterclass ‘Spierfysiologie, training en stretching, van lab naar oefenzaal’

kosten: 250
Vakdomein: Algemeen, Sport
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. ‘masterclasses’. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde expert, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt. Deze masterclass richt zich specifiek op fysiotherapeuten die een masteropleiding sportfysiotherapie volgen of hebben afgerond en op fysiotherapeuten met een goede kennis over de inspanningsfysiologie en trainingsleer.

In het Myologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit van Amsterdam wordt baanbrekend fundamenteel wetenschappelijke onderzoek gedaan naar de bouw en werking van skeletspieren en het hart en hoe deze zich aanpassen aan mechanische en metabole belasting door training, voeding en behandeling. Adaptatie en herstel van spierweefsel wordt gereguleerd door genetische en moleculaire processen en door eiwitsynthese en afbraak. In deze processen spelen groei- en ontstekingsfactoren een belangrijke rol. Op basis van deze kennis is en wordt getracht effectieve trainings- en voedingsinterventies te ontwikkelen om de fysieke prestatie van (top)sporters en patiënten met spieraandoeningen te verbeteren.

Belangrijke vragen zijn:

  • Wat kunnen we binnen trainingsprogramma in oefenzaal met al deze nieuwe kennis?
  • Hoe wordt je sterker of kun je meer vermogen leveren?
  • Welke belastingsprikkels zijn hiervoor nodig?
  • Wat is het minimale of maximale programma om nog trainingsresultaten te kunnen boeken?
  • Welke trainingsvormen gaan niet samen of verstoren elkaars fysiologische adaptatiemechanismen?
  • Hoe ontstaan contracturen of spierverklevingen?
  • En hoe zijn deze het beste te behandelen?
  • Wat zijn de effecten van stretching op kracht, lenigheid, spierpijn, blessurepreventie en de behandeling van (sport)blessures?

 

In deze masterclass krijgt u antwoord op bovenstaande en vele andere vragen. De inhoud van de masterclass is een onderdeel van de masteropleiding bewegingswetenschappen. Wij hebben een selectie gemaakt van relevante onderwerpen die direct in de (sport)fysiotherapeutische praktijk toepasbaar zijn. We maken hierbij echt de stap van lab naar de oefenzaal.

Dr. Richard Jaspers is werkzaam als universitair docent en wetenschappelijk onderzoeker binnen het onderzoeksinstituut MOVE, verbonden aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit. Als hoofd van het Myologisch Laboratorium doet hij fundamenteel en toegepast onderzoek naar de bouw en werking van skeletspieren en het hart.

Drs. Gerard van der Poel is bewegingswetenschapper en als inspanningsfysioloog werkzaam vanuit eigen bedrijf Infomotion. De onderwerpen krachttraining en stretching zijn twee van zijn ‘beroepshobby’s’.

Doel

Na deze masterclass kan de deelnemer de fysiologische verklaring- en werkingsmechanismen van trainingsprikkels verklaren en deze direct vertalen naar effectieve(re) trainingsprogramma’s in de (sport)fysiotherapeutische praktijk.

Beoordelingen

Plaats een reactie