← Vorige pagina

Module TEK en compressie

kosten: 595
Vakdomein: Oedeem
Accreditatiepunten: 30
Cursusvorm: Cursus

Compressie en indicatiestelling hiervoor vormt een belangrijk onderdeel van de Decongestieve Lymfatische Therapie (DLT) en het behouden van oedeemreductie. Hiermee vormt het een cruciaal sluitstuk van een behandelepisode en dus je behandelresultaat. De keuze voor de diverse mogelijkheden van compressie komen ruimschoots aan bod, het klinisch redeneren, de principes van zinnige en zuinige zorg, alsmede productkennis vormen een belangrijk onderdeel van deze module. Het juiste type compressiebandage kunnen aanbrengen, beredeneren en onderbouwen vormt de basis van de DLT. Tezamen met de kennis van compressie binnen de TEK en Hulpmiddelenzorg vormt dit de einddoelen, competenties en kwalificatie van deze module. Onzorgvuldig bandageren kan immers leiden tot wonden en foutief aanmeten tot een verkeerd eindproduct, met gevolgen voor het gewenste effect, de verantwoordelijkheid en de vergoeding. De Berekuyl academy beoogt met deze module ruimschoots aandacht te besteden aan alle facetten van compressie tijdens deze 5-daagse verdieping module TEK en compressie.

Eindtermen

De oedeemfysiotherapeut/huidtherapeut wordt in staat geacht na de module TEK en Compressiehulpmiddelen middels klinisch redeneren op Hbo-niveau (biomedisch-psychosociaal) te komen tot een optimale compressiezorg en keuze voor TEK/ compressiehulpmiddel om de behaalde resultaten te behouden dan wel zelfmanagement van de patiënt te borgen. De student is na behalen van de eindtoetsen in staat indicatie voor compressie te stellen en het aanleggen/aanmeten van bandages, TEK en compressiehulpmiddelen binnen het volledige lymfologisch, dermatologisch en flebologisch spectrum vanuit een multidisciplinaire benadering. Binnen de Berekuyl academy staat de professionele ontwikkeling, reflecteren, multidisciplinair (para-)medisch handelen hoog in het vaandel en bezien vanuit een patiënt centraal gestuurde zorgvisie.

Beoordelingen

Plaats een reactie