← Vorige pagina

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

kosten: 595
Vakdomein: Algemeen, Psychosomatisch
Accreditatiepunten: 22
Cursusvorm: Cursus

Motivationeel interviewen van William Miller en Stephen Rollnick staat momenteel sterk in de belangstelling. Het is bekend dat de patiënten zelden tot gedragsverandering zijn aan te zetten door ze te vertellen hoe onverstandig het gedrag is. Motivationeel interviewen is een beproefde methode die volledig gericht is op het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie van de patiënt. De methode is niet alleen toepasbaar voor het aanzetten tot meer bewegen, maar ook om de patiënt anders met zijn (pijn)klachten en stressoren om te laten gaan. Oplossingsgericht coachen van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg sluit prima bij de benadering van motivationeel interviewen aan. De kracht van oplossingsgericht coachen is dat men minimaal aandacht schenkt aan het probleem van de patiënt en de oorzaken daarvan, maar zo snel mogelijk de aandacht maximaliseert naar een focus op oplossingen. Deze shift in gerichtheid blijkt voor patiënten (en therapeuten) erg constructief te zijn.

Algemeen doel:

In deze driedaagse module gaat het vooral om vaardigheidstraining rond ingebrachte casuïstiek of een eigen probleem, zodat u zich daadwerkelijk competent voelt deze werkwijzen binnen uw werksetting toe te passen en verder te ontwikkelen. Binnen deze module staan de volgende thema’s centraal: leefstijlverandering (o.a. oefenen, meer bewegen), omgaan met pijn en omgaan met herstel belemmerende stressoren.

Globale inhoud:

de gehele basis van motivationeel interviewen en oplossingsgericht werken/coachen wordt doorgenomen en geoefend. Enkele voorbeelden van onderwerpen: reflectief luisteren, agenda setting, verandertaal, weerstand, wondervraag, uitzonderingen, feedback, taak geven.
Voor een inleidend artikel over motivationeel interviewen in combinatie met oplossingsgericht coachen zie het artikel: Motivationeel interviewen en oplossingsgericht coachen: een sterk duo voor fysiotherapeuten.

Beoordelingen

Plaats een reactie