← Vorige pagina

Motivational Interviewing: de theorie

(beoordeel deze cursus)
 • Prijs:
  0
 • Accreditatiepunten:
  3 punten
 • Prijs per punt:
  € 0
 • Vakdomein:
  Algemeen, Psychosomatisch
 • Cursusvorm:
  Online cursus
 • website: CME-Online vof

  Informatie:

  De problematiek in de gezondheidszorg is de laatste decennia sterk veranderd en wordt gekenmerkt door een forse groei van de populatie cliënten met chronische aandoeningen. Ook fysiotherapeuten behandelen steeds vaker cliënten met langdurige klachten, waarbij het minder gaat om curatie en de focus meer ligt op secundaire of tertiaire preventie, oftewel het op een juiste wijze omgaan met ziekte en klachten. De fysiotherapeut richt zich vooral op het aansturen van gedrag (leefstijl) en optimaliseren van de gezondheid. De leefstijl van cliënten speelt hierbij een grote rol, zowel bij het ontstaan van klachten en ziekte als bij het onderhouden van klachten.

  De laatste decennia is er binnen de fysiotherapie discussie geweest over de manier waarop deze leefstijl- en gedragsfactoren binnen het vak kunnen worden geïntegreerd, deze worden steeds duidelijker en leiden tot inhoudelijk andere behandelingen, gericht op bijvoorbeeld een actieve leefstijl. Zo begeleiden fysiotherapeuten mensen die moeten afvallen, die (meer) moeten gaan sporten (en soms minder) en cliënten die deelnemen aan beweegprogramma’s bij chronische aandoeningen (zoals osteoporose, diabetes mellitus type 2, COPD, coronaire hartziekten en artrose) en musculoskeletale klachten. De psychosomatisch fysiotherapeut herkent en beïnvloedt de complexe relatie tussen bewegend functioneren, psychische functioneren en de psychosociale context. Hij appelleert daarbij aan het zelfsturende vermogen en het lichaamsbewustzijn van de cliënt. Het contact tussen therapeut en cliënt vormt de spil van de therapie.

  Motivational Interviewing

  Bij deze therapieën is Motivational Interviewing (MI) een effectieve methodiek gebleken, vooral bij cliënten die niet direct gemotiveerd zijn voor de behandeling en waar juist deze langetermijnsveranderingen een grote gezondheidswaarde hebben. Behalve in de gezondheidszorg kan deze methodiek in allerlei situaties worden ingezet. In deze cursus worden daarom ook andere voorbeelden aangehaald.

  MI is geen behandeling op zichzelf, maar een communicatiemethode die in principe bij al uw cliënten een rol zou kunnen spelen, maar met name bij cliënten waar motivatie belangrijk is. Deze cursus leert u bij welke cliënten MI kan worden toegepast. U leert op welke manier de methode theoretisch kan worden ingezet. Deze online cursus biedt u de belangrijkste inzichten, principes en technieken op kennisniveau.

  Leerdoelen:

  Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • aan de hand van best available evidence de theoretische achtergronden van de gespreksmethode Motivational Interviewing beschrijven
  • aangeven voor welke cliënten deze methode geschikt kan zijn en waarom
  • vaststellen in welke fase van gedragsverandering volgens het stages-of-change-model (Prochaska, 1984) een cliënt zich bevindt
  • de verschillende rollen die (psychosomatisch) fysiotherapeut heeft in de verschillende fasen van gedragsverandering onderscheiden (Van Wilgen et al, 2013)
  • aangeven wanneer welke rol de (psychosomatisch) fysiotherapeut in de verschillende fasen van gedragsverandering aanneemt (Dijkstra et al, 2002)
  • verandertaal herkennen in uitgeschreven uitingen van cliënten
   verschillende communicatiestijlen onderscheiden en aangeven wanneer welke kan worden ingezet (Miller & Rollnick, 2013)
  • voor uzelf bepalen of u zich verder wilt en moet bekwamen en trainen in deze gespreksmethode

  Beoordelingen

  Plaats een reactie