← Vorige pagina

Neuromusculaire aandoeningen

kosten: 600
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 18
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Onder de groep neuromusculaire aandoeningen (NMA) vallen naast de spierziekten in engere zin, aandoeningen van de neuromusculaire transmissie, de motorische voorhoorncellen en de perifere zenuwen. Er zijn maar liefst 600 verschillende neuromusculaire aandoeningen bekend, waaraan in Nederland zo’n 100.000 mensen lijden. Elk van deze aandoeningen heeft een geheel eigen ziekteverloop dat daarnaast per patiënt sterk kan verschillen.

Aangezien genezing vrijwel niet mogelijk is, zal de behandeling zich moeten richten op de beïnvloeding van het beloop van de aandoening. De revalidatie heeft daarom primair het behoud van de kwaliteit van leven tot doelstelling. Bij deze behandeling zijn vele disciplines betrokken en spelen paramedici vaak een zeer belangrijke rol. De paramedicus heeft het meest frequent contact met de patiënt en is vrijwel de gehele behandelperiode in meer of mindere mate bij de behandeling betrokken. Daardoor is hij of zij vaak ook een vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor de patiënt.

In samenwerking met de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) en een aantal inhoudelijke deskundigen heeft het NPi een cursus opgezet waarin aan de hand van drie ‘model-aandoeningen’, een duidelijke structuur voor de behandeling van patiënten met een neuromusculaire aandoening wordt aangeboden. Deze modellen zijn toepasbaar voor het merendeel van de neuromusculaire aandoeningen.

De drie ‘model-aandoeningen’ zijn:

 1. Ziekte van Duchenne (progressieve spieraandoening startend op jonge leeftijd)
 2. Hereditaire Motorische en Sensorische Neuropathieën (HMSN) (langzaam progressieve perifere zenuwaandoening)
 3. Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) (zeer snel progressieve aandoening van de motorische voorhoorncellen).

Een specifiek aspect van de behandeling van patiënten met een neuromusculaire aandoening is de multidisciplinaire benadering. Vandaar dat naast de specifieke oefentherapeutische taken en doelstellingen ook de volgende aspecten vanuit andere (para)medische disciplines aan de orde komen:

 • lichamelijke ontwikkeling van kinderen in relatie tot een neuromusculaire aandoening
 • aanvraag van voorzieningen
 • schoenaanpassingen en orthesen
 • overzicht relevante literatuur, recente ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek
 • ademhalingsondersteuning/sputumretentie
 • scoliosebehandeling
 • psychosociale begeleiding
 • kwaliteit van leven

In de cursus worden aan de hand van casuïstiek en veel praktische voorbeelden de specifieke behandeldoelen en behandelvormen ingevuld voor elk van de model-aandoeningen in de verschillende fasen van het ziekteproces. Op deze wijze worden in de cursus duidelijke praktische handvatten gegeven voor de behandeling en begeleiding van mensen met een neuromusculaire aandoening.

Tot slot zal in de cursus worden ingegaan op de nieuwe ontwikkeling ten aanzien van geneesmiddelen en wat dit kan betekenen voor de toekomst zowel voor de patiënt als de behandelaar.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer op basis van de kennis over drie model-aandoeningen gerichte keuzes maken bij de behandeling en begeleiding van patiënten met een neuromusculaire aandoening.

Beoordelingen

Plaats een reactie