← Vorige pagina

Neurorevalidatie bij CNA, 10-daagse

kosten: 1975
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie
Accreditatiepunten: 123
Cursusvorm: Cursus

Algemene inleiding

Het aantal mensen met een centraal neurologische aandoening(CNA)in Nederland is enorm en zal de komende jaren fors toenemen vanwege “de dubbele vergrijzing”.Op dit moment zijn er ongeveer210.000 mensen met een dementiële aandoening en leven er ruim 120.000 patiënten in Nederland met de gevolgen van een CVA. De verwachting is dat het aantal Parkinson-patiënten in 2015 opgelopen zal zijn tot 70.000 en momenteel zijn er ongeveer15.000 gediagnosticeerde MS-patiënten. Dementie, CVA,Parkinson en MS zijn de meest voorkomende centraal neurologische aandoeningen.

De gevolgen van een CNA hebben invloed op functies, activiteiten en sociale participatie.De problematiek ligt op het gebied van (senso)motoriek, cognitie, gedrag en/of op het sociaal-emotionele vlak.

De cursus “Neurorevalidatie bij CNA” gaat in op bovenstaande aandachtsgebieden. Deze aandachtgebieden worden los van elkaar benoemd, maar zijn uiteraard onlosmakelijk met elkaar verbonden. De cursist wordt zodanig opgeleid dat hij of zij in staat is om de aspecten vanuit deze aandachtsgebieden te belichten en te transponeren naar een zienswijze van waaruit, gecombineerd met Evidenced Based Theory, de best mogelijke behandeling wordt gekozen.

Inhoud en doel cursus“Neurorevalidatie bij CNA”

De cursus wordt aan de hand van de verschillende probleemgebieden bij patiënten met een CNA gedoceerd. De volgende probleemgebieden zijn te onderscheiden:

  • Sensomotorische functiestoornissen geplaatst binnen de hedendaagse inzichten inmotorisch leren.
  • Cognitieve- en gedragsmatige stoornissen, waarbij inzicht wordt gegeven in het gebruik maken van de verschillende leerstrategieën bij CNA m.b.t.het herleren van motorische vaardigheden
  • Sociaal-emotionele aspecten ten gevolge van een CNA gezien vanuit de bio-psychosociale visie

Het gehele programma zal aangeboden worden in 20 dagdelen.

De cursus zal o.a. gaan over nieuwe visies binnen de neurorevalidatie, zoals heterarchische controlemodellen versus hiërarchische en reflexmodellen, spierkracht- en conditietraining ondanks spasticiteit, klinimetrie bij CNA, wetenschappelijke evidentie en toekomstverwachtingen binnen de neurorevalidatie, behandelmogelijkheden in een latere fase bij dementie en vele andere zaken.

Het zal bijdragen aan een brede visie op de behandelmogelijkheden bij CNA,die direct toepasbaar zijn binnen de eigen werksetting. Uiteraard zullen de theoretische beschouwingen en nieuwe inzichten toegepast worden in praktijklessen met de cursisten en met patiënten met een CNA.

De cursus heeft als doel om zowel eerste- als tweedelijns paramedici die werkzaam zijn met patiënten met een CNA,op te leiden tot een gecertificeerdespecialist in de neurorevalidatie.

Een specialist in de neurorevalidatie heeft inzicht in de specificiteit van de meest voorkomende CNA, kent de overeenkomsten tussen de verschillende aandoeningen en is in staat onderbouwd overeenkomstige symptomen paramedisch positief te beïnvloeden.

Als u deze module heeft doorlopen, bent u in staat om elke patiëntmet dementie, CVA, Parkinson of MS zelfstandig te onderzoeken en te behandelen. Door de verdieping in de cognitieve- en gedragsmatige aspecten van een CNA hebt u tevens de mogelijkheid interdisciplinair te handelen binnen uw eigen deskundigheid.

Beoordelingen

1 gedachte over “Neurorevalidatie bij CNA, 10-daagse”

Plaats een reactie