← Vorige pagina

ONLINE Coronaire aandoeningen en Hartfalen, Fysiotherapie en Revalidatie

kosten: 740
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie
Accreditatiepunten: 33
Cursusvorm: Cursus, Online cursus

Hartrevalidatie omvat een multidisciplinaire behandelaanpak waarbij getracht wordt om zowel het fysieke, mentale als sociaal-emotionele domein te optimaliseren. Naast het doel van deze optimalisatie wordt ook getracht invloed uit te oefenen op het cardio-vasculair risicomanagement, zowel ter preventie alsmede om verdere progressie van de cardiale- en vaat problematiek te reduceren.

De fysiotherapeut is onderdeel van de multidisciplinaire behandeling en zorgt voor de optimalisatie van de fysiek belastbaarheid. Tevens wordt getracht, bij het onvoldoende optimaal toepassen van beïnvloedende leefstijlfactoren in relatie tot de pathologie, een gedragsverandering te bewerkstelligen zodanig dat er een actieve leefstijl ontwikkeld en onderhouden wordt.

Het doel van deze cursus is verheldering te creëren in het pathofysiologisch en klinische redenatie proces van de doelpopulatie alsmede inzicht te geven in de verschillende fasen van hartrevalidatie en hoe een fysiotherapeutisch revalidatie-/behandel traject qua invulling zo optimaal mogelijk vorm gegeven kan worden.

Doel

Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in het klinisch redenatieproces bij de doelpopulatie en kan bij deze populatie een specifiek fysiotherapeutisch en/of revalidatie programma opzetten en uitvoeren.

Inhoud

De training bestaat uit 3 dagen, 6 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:

 • Epidemiologie
 • Risico factoren
 • Anatomie en Fysiologie cardiovasculair systeem
 • ECG
 • Gerontologie en pathofysiologie ischemische hartziekten en hartfalen
 • Verschillen vrouw-man coronaire vaatdysfunctie
 • Myocardiale ischemie zonder obstructief Coronairlijden (INOCA)
 • Cardio Vasculair Risico management
 • Hartrevalidatie, pré-operatieve fase, klinische fase, revalidatie fase en post revalidatie fase
 • Hartrevalidatie en eerste-lijns fysiotherapie
 • Klinimetrie o.a. fietsergometrie, Shuttle Walk Test, Steep Ramp Test
 • Inspanningsfysiologie en Trainingsleer
 • Bewegingsprogramma
 • Contra-indicaties bewegen
 • Calamiteitenplan
 • Farmacologie
 • Multidisciplinariteit
 • Maatschappelijk werk en werkhervatting
 • Voeding en hartrevalidatie
 • Psychologie en hartrevalidatie
 • Energie management
 • Blended care
 • Casuïstiek

Beoordelingen

Plaats een reactie