← Vorige pagina

Opleiding Kinderbekkenfysiotherapie

kosten: 4395
Vakdomein: Bekken, Kinder
Accreditatiepunten: 180
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het addendum ‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid’ van de NVFB en de NVFK heeft als uitgangspunt gediend voor deze opleiding. De scholing is ontwikkeld om professioneel te kunnen werken met kinderen met problemen in de zindelijkheid en daarmee de patiëntveiligheid te waarborgen.

De scholing is opgezet volgens de principes van blended learning en is modulair opgebouwd. Deze modules dienen chronologisch gevolgd te worden van module 1 naar module 5. Op die manier sluiten de leeractiviteiten het beste aan op de leerdoelen en is het mogelijk om te differentiëren en te verdiepen. De dagelijkse praktijk is wat ons betreft een belangrijke leeromgeving en daarom volgt na iedere module een stageperiode. Er zijn 5 stagemomenten, ieder van minimaal 6 SBU. In de intervisie die regelmatig plaatsvindt leert u uw hun handelen verwoorden en onderbouwen.

Bekkenfysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten hebben ieder hun eigen kennis, vaardigheden en ervaring. Het eerste deel van de scholing volgen zij dan ook apart. Hierbij is echter steeds uitwisseling tussen beide groepen, zodat van meet af aan samenwerking centraal staat.

Na de eerste module wordt het traject gezamenlijk vervolgd en komt gespecialiseerde kennis van mictie- en defecatiestoornissen op de kinderleeftijd aan bod. Omgaan met complexe, onvoorspelbare situaties, ethiek en klinisch redeneren staan daarbij centraal.

De scholing bestaat uit 5 modules en een terugkomdag; in totaal 15 dagen contactonderwijs.

De inhoud is als volgt over de modules verdeeld:

  • Module 1: Introductie en normale ontwikkeling
  • Module 2: Zindelijkheid en urologie
  • Module 3: Gastro-enterologie, buikpijn & SOLK
  • Module 4: Seksuologie en adem- & ontspanningstherapie
  • Module 5: Gedragsproblemen, pedagogiek en didactiek + toetsing

Toetsing

Na module 2, 3 en 4 vindt een formatieve kennistoets plaats via e-learning modules.
Hier wordt getoetst op specialistische kennis van respectievelijk urologie, gastro-enterologie, en seksuologie.

De summatieve toetsing bestaat uit 5 onderdelen:

  • Kennistoets na module 1
  • Portfolio
  • Stageverslagen
  • Case report
  • Uitwerken complexe, gegeven casus

Ten aanzien van de cursuslocaties

De eerste 4 cursusdagen (t/m 27 september 2019) vinden plaats in Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te Wolfheze. De overige cursusdagen vinden plaats in Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Doel

Na de scholing kunt u als gespecialiseerd fysiotherapeut kinderen met problemen in de zindelijkheid onderzoeken en behandelen.

Beoordelingen

Plaats een reactie