← Vorige pagina

Opleiding kinderbekkenfysiotherapie

kosten: € 3980
Vakdomein: Bekken, Kinder
Accreditatiepunten: 240
Cursusvorm: Cursus

In de opleiding tot kinderbekkenfysiotherapeut verwerf je de competenties nodig voor het screenen, diagnosticeren, prognosticeren en behandelen van kinderen (3-18 jaar) met mictie- defecatiestoornissen, enuresis, urineweginfecties en buikpijnklachten. Kinderbekkenfysiotherapie is een bijzondere aanvulling op het diploma van kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut. In Nederland bestaat een grote vraag naar deze specifieke expertise. De opleiding Kinderbekkenfysiotherapie voorziet in die behoefte.

Werkveld

Kinderbekkenfysiotherapeuten zijn in Nederland werkzaam in de verschillende werkvelden:

  • Fysiotherapiepraktijk (algemeen/meerdere specialisaties)
  • Kinder- of bekkenfysiotherapiepraktijk (solo/multi)
  • Ziekenhuis (intern/poli/academisch)
  • Bekkenbodemcentrum
  • NVFB of NVFK
  • Expert bij ontwikkeling van richtlijnen
  • Wetenschappelijk onderzoek (participerend of als onderzoeker)

Opbouw & praktische zaken

De opleiding is opgebouwd in een apart voortraject voor de kinderfysiotherapeuten, een apart voortraject voor de bekkenfysiotherapeuten en een gezamenlijk traject. Het voortraject bestaat voor beiden uit 6 lesdagen, 4 regiodagen en een stagedag. Het voortraject wordt afgesloten met een toets. Het gezamenlijk traject bestaat uit 12 lesdagen, 10 regiodagen, twee stagedagen en een toetsdag. De data voor de regiodagen en stagedagen worden binnen de regiogroepen in overleg gepland. De lesdagen worden gepland in blokken van twee dagen, steeds op een maandag en dinsdag.
Studiedagen & studiebelasting

Opleidingsinhoud

De materie van de masteropleiding kinderbekkenfysiotherapie is niet opgenomen in de bestaande opleidingen en de competenties zijn apart beschreven in een addendum op de bestaande beroepsprofielen van de kinder– en de bekkenfysiotherapeut: Gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid.

De opleiding bestaat uit een apart voortraject voor beide specialisaties.

De kinderfysiotherapeut volgt een traject waarin de anatomie en functie van de bekkenbodem, het urogenitaal en het gastro-intestinaal systeem worden belicht. Daarnaast komen de basis van de oefentherapie en basis van uitwendige inspectie en uitwendige palpatie van de bekkenbodem aan bod.

In het voortraject van de bekkenfysiotherapeut staan de algehele en de motorische ontwikkeling en de gedrags- en ontwikkelingsstoornissen van kinderen op de voorgrond. Daarnaast komen de specifieke problemen in de puberteit en tienerzwangerschap aan bod en gaat extra aandacht uit naar de rol van de ouders en de communicatie ouder-kind-therapeut gericht op de pedagogische en didactische aspecten bij de behandeling van kinderen.

Beoordelingen

Plaats een reactie