← Vorige pagina

Opleiding Neurorevalidatie deel 2: neuro-interventie

kosten: 1530
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie
Accreditatiepunten: 120
Cursusvorm: Cursus

Opleiding Neurorevalidatie

De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen van negen dagen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Download brochure Opleiding Neurorevalidatie

NR2: Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie, negen dagen

Deel 2 van deze opleiding richt zich op interventies bij de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging. Deel 2 van deze opleiding kan gevolgd worden na deel 1.

Doel van deze cursus:

Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om door middel van patiëntgerichte interventies een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.

Na deze cursus heeft u kennis over:

  • theorieën over plasticiteit en herstel na hersenbeschadiging
  • leertheorieën als basis voor het revalidatieproces
  • principes van training bij neurologische en neuropsychologische stoornissen en veranderd gedrag
  • de mogelijk inzetbare leerstrategieën: het therapeutisch repertoire
  • de aanpak bij specifieke problemen en stoornissen

Na deze cursus kunt u:

  • vanuit de verklaringshypothese een behandelplan en interventie ontwerpen en de theoretische fundering hiervan formuleren en verdedigen
  • specifieke uitleg geven (psycho- educatie) in begrijpelijke taal aan patiënt en andere betrokkenen over hersenbeschadiging, herstel na hersenbeschadiging, neurologische en neuropsychologische stoornissen en de gevolgen hiervan voor de individuele patiënt en diens omgeving
  • samen met andere betrokken professionals interventies uitvoeren die gericht zijn op specifieke problemen die samenhangen met hersenbeschadiging: vermoeidheid, geheugenstoornissen, aandacht, neglect, apraxie, executieve problemen, verminderd ziekte- inzicht etc.
  • samen met andere betrokkenen aan de hand van de gedragsanalyse een behandelplan opstellen en uitvoeren om ongewenst gedrag positief te beïnvloeden
  • uitgevoerde interventies adequaat evalueren

Beoordelingen

Plaats een reactie