← Vorige pagina

Overbelasting blessures van de onderste extremiteit: wie, wat, waarom?

kosten: 425
Vakdomein: Algemeen, Sport
Accreditatiepunten: 16
Cursusvorm: Cursus

Het aantal personen die recreatief en/of competitief sport trachten te beoefenen waarbij activiteiten met hoog repetitieve bewegingen voorkomen (bijvoorbeeld hardlopen, springen, landen, fietsen) is de laatste jaren sterk toegenomen. Jammer genoeg weten we dat een groot deel van deze sportievelingen een blessure oplopen tijdens het uitoefenen van deze sportactiviteiten. Meestal gaat het hier dan niet zozeer over de acute blessures, maar over de zogenaamde overbelastingblessures. Bovendien is het risico op herval in dezelfde blessure en de ontwikkeling van chroniciteit groot wanneer deze letsels niet effectief worden behandeld. De bedoeling van deze theoretische én praktische 2-daagse is de cursist een beter inzicht te doen verkrijgen in de meest voorkomende overbelastingblessures van het onderste lidmaat. De huidige stand van zaken vanuit de literatuur wordt aangehaald betreffende de epidemiologie, letselmechanismen, risicofactoren, het klinisch onderzoek en interventies die gebruikt kunnen worden in de klinische praktijk om deze blessures effectiever aan te pakken. De theoretische beschouwingen worden omgezet naar praktische richtlijnen, zowel naar onderzoek als naar behandeling toe. De cursist zal ook de mogelijkheid krijgen om deze praktisch vaardigheden in te oefenen.

Doelstellingen

 • Inzicht te verkrijgen welke de meest voorkomende overbelastingblessures zijn van het onderste extremiteit.
 • Inzicht te verkrijgen welke multifactoriële aspecten kunnen bijdragen in het kader van overbelastingsletsels van de onderste extremiteit.
 • Inzicht te verkrijgen in de pathomechanismen van de meest voorkomende overbelastingsletsels van de onderste extremiteit.
 • Inzicht te verkrijgen hoe bepaalde bewegingspatronen in relatie kunnen staan tot de belasting van specifieke structuren van de onderste extremiteit.
 • Inzicht te verkrijgen hoe verschillende segmenten binnen een kinetische keten met elkaar interageren.
 • Inzicht te verkrijgen hoe bepaalde bewegingspatronen in relatie kunnen staan tot het ontwikkelen en het onderhouden van pathologie.
 • Inzicht te verkrijgen in de meest voorkomende trainingsfouten die gemaakt worden bij personen overbelastingsletsels van de onderste extremiteit.
 • In staat zijn op een gestructureerde manier een anamnese af te nemen in functie van de specifieke karakteristieken van overbelastingsletsels.
 • In staat zijn prioriteiten te kunnen stellen bij het klinisch onderzoek van patiënten met overbelastingsletsels van de onderste extremiteit.
 • In staat zijn om de belangrijkste patronen vanuit een bewegingsanalyse te kunnen detecteren.
 • In staat zijn vanuit de bevindingen uit de anamnese en het klinisch onderzoek een klinisch redeneer proces te volgen, om zodoende een geïndividualiseerd behandelprogramma op te stellen. De cursist zal aan de hand van specifieke case-studies uitgebreid de mogelijkheid krijgen om dit in te oefenen.
 • Inzichten en praktische vaardigheden te ontwikkelen om een oefenprogramma te kunnen uitwerken. De cursist zal uitgebreid de mogelijkheid krijgen om verschillenden vormen van oefentherapie in de praktijk om te zetten.
 • Inzichten te verwerven in het kader van motorisch leren bij het uitwerken van oefenprogramma’s

Beoordelingen

Plaats een reactie