← Vorige pagina

Patroonherkenning: lage-rug en heup/lies

kosten: 240
Vakdomein: Algemeen, Manueel, Sport
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het is aan te raden om, bij geringe kennis over de actuele inzichten betreffende de lage-rug, de NPi-cursus ‘Lage-rugpijnklachten: a state of the art’ te volgen dan wel het boek ‘De lendenwervelkolom en het bekken, lagerugpijnklachten en fysiotherapie’ (Hagenaars en Bos, 2010) te bestuderen voorafgaand aan deze cursus. Dit boek is verkrijgbaar in de NPi-Shop.

Aan fysiotherapeuten, manueeltherapeuten en oefentherapeuten die zich verder willen bekwamen in het screenen (patroonherkenning) biedt het NPi de mogelijkheid om deel te nemen aan vier verschillende eendaagse cursussen:

Patroonherkenning: nek
Patroonherkenning: schouder
Patroonherkenning: lage-rug
Patroonherkenning: knie

U wordt in deze cursussen getraind in het herkennen van ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen betreffende verschillende lichaamsregio’s. De docent helpt u bij het vormgeven van het screenen; welke vragen zijn in dit kader relevant en wat is in dit kader zinvol lichamelijk onderzoek?

In deze cursus staan diverse ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen betreffende de lage-rug centraal.

In welke omstandigheden acht u zichzelf in staat snel en betrouwbaar te beslissen of verder fysiotherapeutisch/oefentherapeutisch onderzoek geïndiceerd is? Snelheid is een kenmerkend element van screenen. In welke omstandigheden kunt u door middel van een gericht gesprek, tests of andere verrichtingen vaststellen of er al dan niet sprake is van een patroon van tekens en/of symptomen dat valt binnen uw competentiegebied? Dat zal wellicht niet voor alle klachtenpatronen van uw cliënten gelden. Mogelijk acht u scholing noodzakelijk. Maar dan wel snelle en doelmatige scholing, gericht op patroonherkenning, en wel voor bepaalde typen klachten. Geen andere leerinhouden, maar veel patronen, zowel niet als wel geïndiceerd voor verder fysiotherapeutisch/oefentherapeutisch onderzoek.

In korte tijd worden relatief veel patronen betreffende de lage-rug aan de orde gesteld. U besluit of verder fysiotherapeutisch/oefentherapeutisch onderzoek geïndiceerd is, u benoemt uw argumenten en u bent aanspreekbaar op kritische toetsing van uw redenering. Er zal ook ruimte zijn voor inbreng van eigen patronen en ervaringen. Naast de klinische expertise van de deelnemers zelf en van de docent vormen externe evidenties uit de literatuur het toetsinstrument voor de genomen beslissingen.

Doel

Na de cursus is de deelnemer in staat om diverse ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen (met en zonder rode vlaggen) betreffende de lage-rug te herkennen en vast te stellen door een gericht vraaggesprek en eventuele aanvullende lichamelijke tests.

Beoordelingen

Plaats een reactie