← Vorige pagina

PhysioNovo – het nieuwe medisch trainen

kosten: 250
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 10
Cursusvorm: Cursus

Locatie & data

 • Datum:
  Locatie: Fysiotherapie Medi-Sport, Parkweg 5, Born
  Beschikbare plaatsen: 10
 • Datum:
  Locatie: Fysiotherapie Medi-Sport, Parkweg 5, Born
  Beschikbare plaatsen: 10

In Nederland leiden van alle aandoeningen de aandoeningen van het bewegingsapparaat nog steeds tot de meeste levensjaren met beperkingen en tot veel ziektelast.

Zowel nationale als internationale richtlijnen bevestigen dat algemeen dagelijks actief bewegen de  meest effectieve manier is om pijn en functiestoornissen van het bewegingsapparaat te voorkomen, te verminderen of op te heffen. Er bestaat blijkbaar geen specifieke manier van actief bewegen: het maakt niet uit hoe je beweegt, als je maar beweegt.

Nu komt vanzelf de vraag op waarom er geen specifieke oefeningen bestaan die patiënten kunnen helpen om aspecifieke chronische rugpijn sneller en duurzamer te verminderen.

Functionele stabiliteit van de wervelkolom is afhankelijk van geïntegreerde lokale en globale spierfuncties. Steeds meer recent onderzoek toont aan dat lokale motorische dysfuncties van de heup- en schoudergewrichten tot globale functionele instabiliteit van de WK en daarmee tot rugpijn kunnen leiden. Artro-myogene sensorische en motorische processen spelen hierbij een cruciale rol.  

Een specifieke motorische benadering van aspecifieke chronische rugpijn met nadruk op de inhiberende articulair gestuurde motoriek ligt dan voor de hand. In combinatie met de wetenschappelijk vaststaande biomechanische eigenschappen van het perifere zenuw-, kapsel- en bandapparaat van het bewegingsapparaat ontstaat zo een ander begrip voor het ontstaan van rugpijn. Op basis van clinical reasoning biedt deze benadering de fysiotherapeut/oefentherapeut concrete mogelijkheden om individueel afgestemde specifieke oefenprogramma’s uit te stippelen om aspecifieke chronische rugklachten effectiever en duuzamer tegen te gaan.

Thema’s:

 • Neuropathische (radiculaire) vs. nociceptieve (articulaire/ligamentaire) pijn.
 • Gewrichtsneurologie – sensoriek – motoriek.
 • Biomechanica van de WK (segmentaal en totaal) en van de grote perifere gewrichten.
 • (Patho-)fysiologie van gewrichten.
 • Fuctionele analyse van de motoriek van de WK in onderlinge samenhang met de motoriek van de extremiteiten – samenhang spierfuncties – krachtkoppels.
 • Het belang van krachtkoppels voor een goede motoriek en belastbaarheid van gewrichten – compressive vs.shearing forces – vorm- vs. krachtsluiting.
 • Motorische compensatie – oorzaken/gevolg.
 • Motoriek als diagnostisch instument.
 • Opstellen specifieke motorische behandelstrategieën – verbetering/herstel lokale (articulaire)/globale (verztebrale) motoriek

De cursus wordt ondersteund met verhelderende praktijkvideo’s.

Docent: Paul Geraedts

Bsc. biologie, Bsc. fysiotherapie en post-HBO opgeleid en gecertificeerd in zowel manuele, kinder- en sportfysiotherapie als in neurologische revalidatie (NDT Bobath en PNF), tevens als zelfstandig docent geregistreerd bij het CRKBO. 

Beoordelingen

Plaats een reactie