← Vorige pagina

PhysioNovo – het nieuwe oefenen bij rug-en nekpijn

kosten: 250
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 10
Cursusvorm: Cursus

In Nederland leiden van alle aandoeningen de aandoeningen van het bewegingsapparaat nog steeds tot de meeste levensjaren met beperkingen en tot veel ziektelast ondanks intensieve en uitgebreide medische, paramedische en particuliere behandelmethoden. Blijkbaar is er onvoldoende theoretisch kader dat duidelijk richting geeft aan het proces van diagnostiek en revalidatiemanagement en rechtvaardigt een andere visie op rugpijn.

Omdat steeds meer recente wetenschappelijke studies een duidelijk verband aantonen tussen de motorische disfuncties van de heup- en schoudergewrichten en rug- en nekpijn, focust PhysioNovo op de motorische interactie tussen de heup- en schoudergewrichten en de wervelkolom bij de beoordeling en behandeling van rug- en nekklachten. 

In combinatie met de wetenschappelijk vaststaande biomechanische eigenschappen van het perifere zenuwstelsel en het kapsel-/bandapparaat van het bewegingsapparaat ontstaat zo een ander begrip voor het ontstaan en behandelen van rugpijn. Op basis van clinical reasoning biedt deze benadering de fysiotherapeut/oefentherapeut concrete mogelijkheden om  individueel afgestemde specifieke, goed onderbouwde oefenprogramma’s uit te stippelen om aspecifieke chronische rugklachten effectiever en duuzamer tegen te gaan.

Thema’s:

  • Neuropathische (radiculaire) vs. nociceptieve (articulaire/ligamentaire) pijn.
  • sensorische/motorische symptomen van gewrichtdisfuncties. – artromyogene inhibitie/facilitatie
  • Biomechanica van de WK (segmentaal en totaal) en van de heup- en schoudergewrichten.
  • Fuctionele analyse van de motoriek van de WK in onderlinge samenhang met de motoriek van de extremiteiten – invloed gewrichtsfuncties op bewegingsketens.
  • Het belang van krachtkoppels voor een goede motoriek en belastbaarheid van gewrichten – compressive vs.shearing forces – vorm- vs. krachtsluiting.
  • Motorische invloed van gewrichtsdisfuncties op bewegingsketens – motorische compensatie 
  • Motorische diagnostiek.
  • Opstellen specifieke motorische behandelstrategieën – verbetering/herstel lokale (articulaire) en/of globale (vertebrale) motoriek

De cursus wordt ondersteund met verhelderende praktijkvideo’s.

Docent: Paul Geraedts

Bsc. biologie, Bsc. fysiotherapie en post-HBO opgeleid en gecertificeerd in zowel manuele, kinder- en sportfysiotherapie als in neurologische revalidatie (NDT Bobath en PNF), tevens als zelfstandig docent geregistreerd bij het CRKBO. 

Beoordelingen

Plaats een reactie