← Vorige pagina

PhysioNovo – het nieuwe medisch trainen

kosten: 250
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 10
Cursusvorm: Cursus

Locatie & data

 • Datum:
  Locatie: Fysiotherapie Medi-Sport, Parkweg 5, Born
  Beschikbare plaatsen: 10
 • Datum:
  Locatie: Fysiotherapie Medi-Sport, Parkweg 5, Born
  Beschikbare plaatsen: 10

In Nederland leiden van alle aandoeningen de aandoeningen van het bewegingsapparaat nog steeds tot de meeste levensjaren met beperkingen en tot veel ziektelast.

Zowel nationale als internationale richtlijnen bevestigen dat algemeen dagelijks actief bewegen de  meest effectieve manier is om pijn en functiestoornissen van het bewegingsapparaat te voorkomen, te verminderen of op te heffen. Er bestaat blijkbaar geen specifieke manier van actief bewegen: het maakt niet uit hoe je beweegt, als je maar beweegt.

Nu komt vanzelf de vraag op waarom er geen specifieke oefeningen bestaan die patiënten kunnen helpen om aspecifieke chronische rugpijn sneller en duurzamer te verminderen.

Tot nu toe wordt de oorzaak van aspecifieke rugklachten met of zonder uitstralende pijn in een arm of been nog steeds gezocht in de wervelkolm met zijn veronderstelde kwetsbare disci en zijn samenhang met uit de wervelkolom uittredende gevoelige perifere zenuwen.

Functionele stabiliteit van de wervelkolom is afhankelijk van geïntegreerde lokale en globale spierfuncties. Steeds meer recent onderzoek toont aan dat motorische disfuncties van de grote gewrichten tot globale functionele instabiliteit en daarmee tot rugpijn met of zonder uitstralende klachten in een arm of been kunnen leiden. Artro-myogene sensorische en motorische processen spelen hierbij een cruciale rol.  
Een motorische benadering van aspecifieke chronische rugpijn met nadruk op de inhiberende articulair gestuurde motoriek ligt dan voor de hand. In combinatie met de wetenschappelijk vaststaande biomechanische eigenschappen van het perifere zenuw-, kapsel- en bandapparaat van het bewegingsapparaat ontstaat een ander begrip voor het ontstaan van rugpijn. Samen met clinical reasoning biedt deze benadering de fysiotherapeut/oefentherapeut concrete mogelijkheden om individueel afgestemde specifieke oefenprogramma’s uit te stippelen om aspecifieke chronische rugklachten effectiever en duuzamer tegen te gaan.

Thema’s:

 • (Patho-)fysiologie perifeer zenuwweefsel.
 • Neuropathische (radiculaire) vs. nociceptieve (articulaire/ligamentaire) pijn.
 • Gewrichtsneurologie – sensoriek – motoriek.
 • Biomechanica van de WK (segmentaal en totaal) en van de grote perifere gewrichten.
 • (Patho-)fysiologie van gewrichten.
 • Fuctionele analyse van de motoriek van de WK in onderlinge samenhang met de motoriek van de extremiteiten – samenhang spierfuncties – krachtkoppels.
 • Het belang van krachtkoppels voor een goede motoriek en belastbaarheid van gewrichten – compressive vs.shearing forces – vorm- vs. krachtsluiting.
 • Motorische compensatie – oorzaken/gevolg.
 • De motorische betekenis van de ‘Regional Interdependence’ theorie.
 • Motoriek als diagnostisch instument.
 • Motorische behandelstrategieën – verbetering/herstel locale/globale motoriek

De cursus wordt ondersteund met vele praktijkvideo’s.

Docent: Paul Geraedts

Bsc. biologie, Bsc. fysiotherapie en post-HBO opgeleid en gecertificeerd in zowel manuele, kinder- en sportfysiotherapie als in neurologische revalidatie (NDT Bobath en PNF), tevens als zelfstandig docent geregistreerd bij het CRKBO. 

Beoordelingen

Plaats een reactie