← Vorige pagina

Pijneducatie, de eerste stap in de behandeling bij pijn

kosten: 425
Vakdomein: Algemeen, Manueel, Psychosomatisch
Accreditatiepunten: 15
Cursusvorm: Cursus

Inhoud

In de cursus zal een inleiding zijn over de verschillende pijntypen en specifiek over chronische pijnen centrale sensitisatie. Besproken zal worden wat de rol van defysiotherapeut is bij de diagnostiek en hoe de zorg kan worden afgestemd met andere hulpverleners. Geleerd wordt hoe fysiotherapeuten een biopsychosociale anamnese kunnen afnemen, een analyse kunnen maken van de klachten en hoe ze dit kunnen integreren in de pijneducatie.

Vervolgens zal worden ingegaan op het toepassen van diagnose centrale sensitisatie in de pijneducatie, deze zal vervolgens worden getraind. Er zal dus ruim aandacht zijn voor vaardigheidstraining van pijneducatie.

Ook zal in de cursus worden ingegaan worden op (transdiscipinaire) samenwerking met o.a. de huisarts, de psycholoog en andere hulpverleners.

Doel

Hulpverleners kennis overdragen en deze kennis om te zetten in vaardigheden ten aanzien van de diagnostiek en behandeling (pijneducatie) van patiënten met chronische pijn. Tevens wordt ingegaan op het opzetten van transdisciplinaire samenwerkingsverbanden. In de cursus zal naast kennisoverdracht veel ruimte zijn voor vaardigheidstraining en uitwerken van eigen casussen.

Ook voor collega’s die de cursus ‘Chronische pijn’ van de docenten van de Pain in Motion groep al hebben gevolgd biedt deze cursus nieuwe inhoud en vaardigheden. De belangrijke accenten in deze scholing zijn:

  • ziektepercepties en andere onderhoudende factoren bij pijn
  • het maken, oefenen en bespreken van een pijnanalyse en geven en oefenen van
  • pijneducatie
  • trans/multi disciplinaire samenwerking opzetten

Beoordelingen

Plaats een reactie