← Vorige pagina

Positieve gezondheid in de fysiotherapie praktijk

kosten: 650
Vakdomein: Algemeen, Psychosomatisch
Accreditatiepunten: 15
Cursusvorm: Cursus, Online cursus

Wat is positieve gezondheid

De ontwikkeling van ‘Positieve Gezondheid’ is ontstaan vanuit een wereldwijde behoefte om de definitie van gezondheid te verbeteren: ‘Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.‘ Beschreven door Machteld Huber, de grondlegger van Positieve Gezondheid.
Het concept ‘Positieve Gezondheid’ is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je als fysiotherapeut bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. Én om zo de cliënten veel mogelijk eigen regie te laten voeren. Dit draagt onder andere bij aan het fysiotherapeutisch handelen en klinisch redeneerproces van de fysiotherapeut. Vanuit dit gedachtengoed is het ‘spinnenweb’ ontstaan:

Doel van de scholing

Het doel van deze scholing is om de fysiotherapeut kennis te laten maken met het begrip Positieve Gezondheid, de zes aspecten die hierbij beschreven zijn en hoe het concept van positieve gezondheid toe te passen binnen een fysiotherapeutische behandeling. Als deelnemer leer je hoe een fysiotherapeutische behandeling in al zijn volledigheid op kunnen zetten, te evalueren waar nodig, te optimaliseren naar behoeftes van de cliënt en waar nodig een andere gezondheidsprofessional in te schakelen. Daarnaast leer je verschillende gesprekstechnieken om tot de hulpvraag van de cliënt te komen, waarin in regie van de cliënt centraal staat.
Deze scholing introduceert ‘het spinnenweb’ als tool waardoor je wordt uitgenodigd tot een verbreding van inzicht op de oorzaak van de klacht en aan welke dimensie extra aandacht te besteden tijdens de behandeling. Dit leer je o.a. door je cliënt op een holistische wijze te benaderen en de regie bij de cliënt te leggen tijdens gesprekken. Alle aspecten van het spinnenweb (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren) worden hierin meegenomen. Tijdens deze scholing leer je stapsgewijs hoe deze aspecten in kaart te brengen en daarna, samen met de cliënt, te beslissen wat de beste behandelopties zijn. De gehele scholing is gebaseerd op zelf ingebrachte casussen van de deelnemers vanuit de fysiotherapeutische praktijk. Dit zorgt ervoor dat de aansluiting naar fysiotherapie nauwsluitend is.

Na het volgen van de scholing:

  • Weet de deelnemer wat het concept ‘Positieve Gezondheid’ inhoudt met betrekking tot de werkzaamheden van de fysiotherapeut
  • Kan de deelnemer dit concept toepassen binnen de fysiotherapeutische behandeling door middel van het spinnenweb
  • Weet de deelnemer hoe de cliënt in zijn volledigheid in kaart te brengen, waarbij niet alleen de primaire bewegingsklacht centraal staat
  • Is de deelnemer in staan een goede en constructieve basis op te bouwen met de cliënt
  • Kan de deelnemer verschillende gesprekstechnieken toepassen met als doel: het oplossingsgerichte vermogen van de cliënt en hiermee het klinisch redeneerproces van de therapeut te stimuleren
  • De deelnemer heeft geleerd hoe een cliënt te motiveren en te coachen middels zelf aangereikte casussen
  • De deelnemer heeft de kans gekregen om de opgedane kennis toe te passen in eigen praktijk en hierna op te kunnen reflecteren
  • De deelnemer weet dat het belangrijk is om continu te blijven communiceren en evalueren met de cliënt, waar nodig het behandelplan aan te passen.

Beoordelingen

1 gedachte over “Positieve gezondheid in de fysiotherapie praktijk”

Plaats een reactie