← Vorige pagina

Post-hbo opleiding seksuologie

kosten: 2995
Vakdomein: Bekken
Accreditatiepunten: 120
Cursusvorm: Cursus

Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke kennis en vaardigheden van u als hulpverlener. De post-hbo opleiding seksuologie stelt u in staat om seksualiteit op een adequate wijze ter sprake te brengen in uw werksituatie en in te gaan op vragen en problemen van uw cliënten op seksueel gebied. De opleiding is een theoretische en praktische inleiding in de seksuologische hulpverlening.

Doel

Na afloop bent u in staat om:

  • uw eigen houding en visie t.a.v. aspecten van seksualiteit en de consequenties daarvan voor de hulpverlening te onderkennen en te verwoorden
  • de invloed van cultuur en godsdienst op seksueel gedrag en seksuele beleving te onderkennen en te verwoorden
  • elementaire feiten m.b.t. seksuele ontwikkeling, seksuele anatomie en fysiologie te benoemen
  • aspecten van seksualiteit bespreekbaar te maken bij cliënten/ patiënten en collega’s
  • de meest voorkomende problemen en vragen m.b.t. seksualiteit te omschrijven, alsmede de algemene achtergronden/oorzaken
  • hulpverleningsmogelijkheden in Nederland voor mensen met vragen en problemen m.b.t. seksualiteit te benoemen
  • bij enkele van de meest voorkomende seksuele problemen een kleine seksuologische anamnese uit te voeren en deze theoretisch te onderbouwen
  • bij eenvoudige seksuele problematiek een probleemformulering en een plan van handelen op te zetten
  • cliënten met seksuele problematiek, waar nodig, adequaat te verwijzen
  • bij eenvoudige seksuele problematiek (delen van) het plan van handelen zelf uit te voeren

Het behalen van de drie laatstgenoemde doelstellingen is mede afhankelijk van de aanwezige kennis en vaardigheid m.b.t. hulpverleningsmethoden aan het begin van de opleiding.

Beoordelingen

Plaats een reactie