← Vorige pagina

Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel

kosten: 1199
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 43
Cursusvorm: Cursus

Basiscursus

Hersenletsel, veroorzaakt door bijvoorbeeld een CVA, een ongeluk/trauma, ziekte of aandoening, door zuurstofgebrek of vergiftiging, betekent een breuk in de levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren allerlei problemen op, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de omgeving. Ook hulpverleners lopen tegen problemen aan. Vaak is het zoeken om de cliënt de juiste hulp te bieden. Een standaardaanpak is niet mogelijk. Maatwerk is vereist. Dat vraagt veel deskundigheid van de begeleiders en een eenduidige aanpak van het team. In de basiscursus leer je wat de gevolgen van hersenletsel kunnen zijn voor een cliënten en zijn directe omgeving (partner, kinderen, vrienden). Je leert hoe je met die gevolgen kunt omgaan. Je leert ook hoe je een cliënten en zijn omgeving ondersteuning kunt bieden bij verwerking.

Resultaat

Je bent in staat de gevolgen van hersenletsel bij een cliënt te inventariseren. Je kunt op basis van deze inventarisatie tot een doelgerichte aanpak komen. In begeleidingssituaties kun je professioneel omgaan met het veranderde gedrag en met verwerkingsreacties.

De Cursus

Via een vragenformulier, dat je vooraf invult, stemmen we het programma zoveel mogelijk af op jouw praktijksituatie. Informatie krijg je door het volgen van de vier e-learingsmodules, het lezen van literatuur en het volgen van minicolleges. Ook maken we gebruik van video’s met praktijkvoorbeelden. Tijdens de praktijkdagen ga je actief aan de slag via opdrachten en oefeningen. Er is volop ruimte voor inbreng van casuïstiek. Tussen de cursusdagen maak je praktijkopdrachten, individueel of samen met collega’s.

Module 1 De cliënt met hersenletsel

 • Ontstaan van hersenletsel;
 • Gevolgen voor het dagelijks functioneren;
 • Het begeleidingsplan; de profielschets.

Module 2 Begeleiding van cliënten met hersenletsel

 • Analyse van de gevolgen van hersenletsel a.d.h.v. het ICF-model
 • Veranderd gedrag en verwerking na hersenletsel;
 • Het begeleidingsplan; de probleemanalyse.

Module 3 Begeleiding van cliënten met hersenletsel in de praktijk

 • Communiceren met de cliënt;
 • Rouw en rouwverwerking;
 • Het begeleidingsplan; het werk- en actieplan.

Module 4 Begeleiding van cliënten met hersenletsel en hun omgeving

 • Verwerkingsreacties en coping;
 • Verwerking bij cliënt en directe omgeving;
 • Het persoonlijk actieplan.

Beoordelingen

Plaats een reactie