← Vorige pagina

Sarcopenie; voeding en training in de geriatrie

kosten: 240
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het is geen nieuws dat de vergrijzing in Nederland de komende jaren alleen maar zal toenemen. Dit betekent onder andere ook dat het aantal ouderen met problemen in het bewegend functioneren zal toenemen. Een deel van de verklaring hiervoor ligt in de fysiologische afname van spiermassa en spierkracht die al vanaf het 30e levensjaar een aanvang neemt. Anderzijds speelt ook de toegenomen inactiviteit bij het ouder worden een belangrijke rol. Voor spieren geldt zeker het gezegde ‘use it or lose it’. Bij ouderen speelt daarbij ook ondervoeding een steeds groter wordende rol. De medische term voor het verlies aan spiermassa en spierkracht is ‘sarcopenie’, vrij vertaald betekent dit ‘verlies aan vlees’. Sarcopenie is sinds kort ook in Nederland officieel een aandoening/ziekte. De negatieve gevolgen voor het bewegend functioneren als gevolg van sarcopenie is evident.

Goede voeding en training zijn belangrijke componenten om het verlies aan spiermassa en spierkracht tegen te gaan. Eiwit-inname en krachttraining zijn hierbij de belangrijkste pijlers. Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige krachtraining een effectieve methode is om spierkracht en spiermassa van ouderen te verbeteren mits er voldoende eiwit-inname is in de voeding.

Tijdens de cursus zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Welke rol kan een fysiotherapeut spelen bij de diagnose, behandeling en of (geïndiceerde) preventie van sarcopenie?
  • Hoe wordt sarcopenie vastgesteld en welke meetinstrumenten kunnen daar voor worden gebruikt?
  • Welke voeding(s-supplementen) kunnen het beste worden gebruikt en hoe stemmen we dit af met de training?
  • Hoe gaat de krachttraining er uit zien, welke variabelen spelen hierbij een belangrijke rol?
  • Hoe gaan we al deze kennis vertalen naar de fysiotherapeutische praktijk?

Doel

De deelnemer kan beschrijven hoe sarcopenie kan worden vastgesteld en kan analyseren hoe sarcopenie een rol speelt in het bewegend functioneren. De deelnemer kan in overleg met een voedingsdeskundige een afgestemd plan maken qua voeding en training en dit uitvoeren.

Beoordelingen

Plaats een reactie