← Vorige pagina

Schouderklachten; a state of the art

kosten: 480
Vakdomein: Algemeen, Manueel, Sport
Accreditatiepunten: 16
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Leerlijn ‘Schouder’

De cursus ‘Schouderklachten: a state of the art’ maakt onderdeel uit van een leerlijn betreffende de schouder binnen het NPi-scholingsaanbod.
De eendaagse cursus ‘Fysiotherapie: kunst en kunde’ (voorheen Basisdag ‘Meerdimensionaal belasting-belastbaarheidsmodel’) vormt het startpunt van deze leerlijn.
Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaalt u zelf waar u insteekt in deze leerlijn. Om in te kunnen schrijven voor de cursus ‘Schouderklachten: a state of the art’ wordt het aanbevolen dat u de cursusdag ‘Fysiotherapie: kunst en kunde’ heeft gevolgd.

In de eerste lijn worden veel cliënten met schouderklachten gezien. Hierbij wordt door de behandelaren vaak opgemerkt dat het diagnosticeren moeilijk is, waardoor handvatten voor behandeling vaak ontbreken. De schouder is in het (para)medische werkveld in toenemende mate onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Veel publicaties zijn de laatste jaren verschenen. In hoeverre de uitkomsten toepasbaar zijn voor de dagelijkse fysiotherapeutische praktijk blijft steeds de vraag.

Tijdens deze cursus wordt de benodigde voorwaardelijke kennis aangereikt om cliënten met schouderklachten op adequate wijze te kunnen onderzoeken en behandelen. Hierbij worden schouderklachten vanuit medisch en functioneel perspectief belicht. Achtergrondinformatie ten aanzien van diverse aandoeningen en syndromen wordt besproken waarbij de aangrijpingspunten voor de fysiotherapeut, maar ook voor de arts duidelijk uiteengezet zullen worden. Nieuwe inzichten met betrekking tot de biomechanica, kinesiologie en pathokinesiologie komen aan bod. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: TUBS, ABRII, AIOS, intern en outlet impingement, scapuladyskinesie, frozen shoulder, testen, oefentherapie en chirurgie.

In deze cursus zal de nadruk liggen op beredeneerd handelen. De praktische vaardigheden zullen vooral tijdens de cursus ‘Praktijk vaardigheidstraining Nek / Thorax / Schouder / Elleboog’ worden getraind.

Doel

Na de cursus kent de deelnemer de voor de fysiotherapie relevante klachtenbeelden waarbij het disfunctioneren van de schouder een rol speelt. Bovendien beschikt de deelnemer over kennis uit de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie, pathomorfologie en pathofysiologie die voorwaardelijk is voor het fysiotherapeutisch klinisch redeneren.

Beoordelingen

Plaats een reactie