← Vorige pagina

Slaap en herstel

kosten: 480
Vakdomein: Vrijdeel
Accreditatiepunten: 14
Cursusvorm: Cursus

Doel

Na de cursus ben je in staat om bij cliënten problematiek op het gebied van slaap en herstel in kaart te brengen, aan je cliënten uitleg te geven over slaap en herstelbevordering en hen te motiveren tot slaap-/herstelbevorderende gedragsaanpassingen. Tevens leer je interventies toe te passen waarmee je de biologische klok van je cliënten gunstig kunt beïnvloeden. Ook krijg je informatie over veelvoorkomende slaapstoornissen waarbij een verwijzing naar de huisarts geïndiceerd kan zijn.

Subdoelen

  • De cursist beschikt over relevante theoretische kennis over de (neuro)biologie van slaap en herstel.
  • De cursist kan slaap- en herstelbevorderende gewoonten en gedachten benoemen en herkennen.
  • De cursist kan aangeven wat de meest voorkomende slaapstoornissen zijn en kan de kenmerken en behandelmogelijkheden daarvan benoemen, met name van insomnie (slapeloosheid).
  • De cursist kan diagnostische methoden en technieken op het gebied van slaap en herstel toepassen.
  • De cursist kan in de paramedische setting interventies toepassen ter bevordering van slaap en herstel.

Beschrijving

Slaap staat in de belangstelling. Of het nu om laag belastbare revalidanten of topsporters gaat, bij iedereen die z’n conditie wil opbouwen zal aandacht moeten zijn voor herstel. Toch is voor veel mensen functioneren met een slaaptekort nog de norm. Om duurzaam prestaties te kunnen blijven leveren is het verbeteren van slaap en herstel essentieel. Ook binnen de paramedische praktijk verdient dit onderwerp daarom meer aandacht.

In deze cursus worden de theoretische achtergronden over slaap en herstel belicht en krijg je praktische handvatten hoe je slaap en herstel in de dagelijkse praktijk kunt bevorderen bij je cliënten.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

  • de (neuro)biologie van slapen en herstel, waaronder de functie van onze biologische klok
  • effecten van slaaptekort op herstelvermogen
  • informatie over slaapstoornissen, waaronder slaap apneu en insomnia
  • slaap- en herstelbevorderende gewoonten en gedachten
  • interventies gericht op het verbeteren van slaap en herstel binnen de paramedische praktijk.

Beoordelingen

Plaats een reactie