← Vorige pagina

SOLK bij kinderen

kosten: 460
Vakdomein: Kinder
Accreditatiepunten: 16
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Kinderfysiotherapie kan een grote meerwaarde geven voor kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde klachten. Dit komt ook uit de recent geschreven richtlijn ‘SOLK bij kinderen’ van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK). Wat kinderfysiotherapeuten kunnen betekenen voor deze kinderen leert u in deze tweedaagse cursus.

Er is sprake van SOLK bij kinderen als aanhoudende lichamelijke klachten beperkingen in het dagelijks functioneren geven en/of er sprake is van lijdensdruk en er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart.
SOLK zijn veelvoorkomende klachten bij kinderen binnen de medische praktijk. In de TRAILS-studie (een prospectieve cohortstudie onder Nederlandse adolescenten) werden door 14,6% van de adolescenten functionele somatische symptomen (symptomen zonder medische diagnose) gemeld op de leeftijd van tien jaar. Bij een derde van deze groep (4,1% van de totale groep) persisteerden de symptomen vanaf het tiende tot 17e levensjaar. Ruim 80% van hen waren meisjes. Nederlandse data over het aantal huisartsbezoeken bij hoofdpijn, buikpijn en moeheid bij kinderen lieten zien dat 88/1000 kinderen de huisarts bezochten met een van deze klachten. Dit betekent dat ruim 4% van de kinderen langdurige klachten heeft als gevolg van SOLK. In Nederland zijn dit 136.000 kinderen met langdurige klachten door SOLK. De urgentie van behandeling is aanwezig, omdat deze klachten op de kinderleeftijd een grote voorspellende waarde hebben voor blijvende of terugkomende vergelijkbare klachten op volwassen leeftijd.

De betrokkenheid van kinderfysiotherapeuten bij deze doelgroep is nog relatief laag. Daarom wordt deze cursus nu aangeboden voor kinderfysiotherapeuten die werken met kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Er wordt ingegaan op de vier SOLK-clusters:

 • Functionele buikpijn;
 • Chronische hoofdpijn;
 • Chronische pijn in houdings- en bewegingsapparaat;
 • Chronische moeheid en als specifiek omschreven subgroep chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Na de eerste cursusdag kunnen de deelnemers zelf aan de slag om een casus voor te bereiden voor de tweede cursusdag. Deze cursus is specifiek bedoeld voor geregistreerde kinderfysiotherapeuten of in opleiding hiertoe. In de cursus komen zowel het kinderfysiotherapeutisch onderzoek als de behandeling van kinderen met SOLK aan de orde.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Nadere toelichting over SOLK op basis van de NVK-richtlijn ‘SOLK bij kinderen’;
 • Verklaringsmodellen voor SOLK;
 • Pijnvoorlichting/educatie bij kinderen;
 • Kinderfysiotherapeutisch onderzoek bij kinderen met SOLK;
 • Casuïstiek over kinderen met SOLK;
 • Gedragsbeïnvloeding bij kinderen met SOLK;
 • Psychotherapeutische behandeling bij kinderen met SOLK;
 • Bespreking van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer kinderen met SOLK onderzoeken en behandelen in een multidisciplinaire setting.

Subdoelen

Na de cursus kan de deelnemer:

 • de actuele richtlijnen betreffende kinderen met SOLK beschrijven;
 • verschillende verklaringsmodellen benoemen en deze toepassen bij kinderen met SOLK;
 • pijnvoorlichting geven aan ouders van en kinderen met SOLK;
 • benoemen hoe gedragsverandering wel/niet mogelijk is en welke mogelijke aangrijpingspunten er zijn;
 • een kinderfysiotherapeutisch onderzoek uitvoeren en behandeldoelstellingen formuleren;
 • een kinderfysiotherapeutische behandelplan maken en uitvoeren voor kinderen met SOLK.

Beoordelingen

Plaats een reactie