← Vorige pagina

Sportblessurepreventie

kosten: 495
Vakdomein: Algemeen, Sport
Accreditatiepunten: 20
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar preventie van sportblessures. Hieruit blijkt dat met diverse maatregelen een aanzienlijke reductie (minimaal 50%) van het blessurerisico te bewerkstelligen is. In de dagelijkse sportpraktijk worden preventieve maatregelen echter nog zeer beperkt toegepast. (Sport)fysiotherapeuten die in de eerste lijn of binnen sportverenigingen en sportbonden verantwoordelijk zijn voor het (para)medisch beleid, zouden de implementatie van deze maatregelen in gang kunnen en moeten zetten. Deze cursus geeft inzicht in de huidige stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sportblessurepreventie en biedt de deelnemers de benodigde ondergrond om binnen een sportvereniging voor individuele sporters een preventief trainingsprogramma op te zetten.

Na deze cursus kan de deelnemer:

  • de huidige stand van zaken op het gebied van sportblessure incidentie en preventie beschrijven;
  • op basis van wetenschappelijke evidentie het specifieke blessurerisico van verschillende sporten inschatten;
  • aan de hand van screening testen een risicoprofiel van een individuele sporter maken;
  • sporters en trainers adviseren over op het gebied van evidence based preventieve maatregelen;
  • een individueel evidence based preventief trainingsprogramma opstellen, begeleiden en uitvoeren.

Doel

Na deze cursus kan de deelnemer een individueel sportblessurepreventieprogramma opstellen, begeleiden en uitvoeren.

Beoordelingen

Plaats een reactie