← Vorige pagina

Sportblessures bij kinderen

kosten: 240
Vakdomein: Algemeen, Kinder, Sport
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Sporten is gezond voor kinderen. Maar helaas neemt ook het aantal sportblessures fors toe. Uit cijfers van Veiligheid.nl blijkt dat in een periode van zes jaar is het jaarlijks aantal sportblessures bij 9-12 jarigen gestegen van 130 duizend in 2006 naar 230 duizend in 2011. De stijging wordt deels verklaard doordat sportende kinderen steeds meer uren sporten. Als hiervoor wordt gecorrigeerd is er nog steeds sprake van een stijging van het totaal aantal sportblessures voor deze leeftijdsgroep met maar liefst 50 procent.

Voorname oorzaak van de toename van blessures is het minder bewegen van 9-12 jarigen. Het aantal kinderen dat voldoet aan de bewegingsnorm is tussen 2006 en 2011 bijna gehalveerd. Onderzoek van VUmc laat zien dat de motorische vaardigheden van kinderen steeds slechter worden en dat dit leidt tot een grotere kans op ernstig letsel. Bijvoorbeeld door een val tijdens bewegingsonderwijs. Bij kinderen zijn goed ontwikkelde motorische vaardigheden essentieel om sportblessures te voorkomen.

Daarnaast zien we een ontwikkeling dat kinderen die sporten, dat steeds intensiever gaan doen. Bij deze kinderen ligt overbelasting op de loer. De blessures die kinderen hierdoor oplopen zijn weliswaar minder talrijk in aantal dan de blessures bij de grote groep die te weinig beweegt, maar vormen wel een reëel probleem.

Deze cursus is ontwikkeld op voorspraak van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) en is specifiek bedoeld voor geregistreerde kinderfysiotherapeuten. In deze cursus komen de meest voorkomende sportblessures bij kinderen aan de orde. Hierbij ligt de nadruk op de screening en patroonherkenning binnen het klinisch redeneerproces.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer de meest voorkomende sportblessures bij kinderen herkennen.

Beoordelingen

Plaats een reactie