← Vorige pagina

Sportrevalidatie: specialisatie kracht

kosten: 460
Vakdomein: Algemeen, Sport
Accreditatiepunten: 11
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Sportrevalidatie is gericht op de periode dat de sporter geblesseerd raakt tot sporthervatting op het oude niveau. Het streven is om binnen de belastbare grenzen het hoogst haalbare niveau te bereiken. Een grondige en scherpe analyse van het niveau van de sporter en de gevraagde sportbelasting is essentieel. Welke grondmotorische eigenschappen en energieleverende systemen zijn bij deze sport prestatiebepalend? Welke belasting krijgt het bindweefsel te verwerken en hoe verlopen de herstelprocessen van de aangedane structuren? Hoe zit het met de trainbaarheid van de individuele sporter? Is een sporter wél of niet belastbaar?

In deze specialisatie-cursus worden alle aspecten die van belang zijn bij het sturen en begeleiden van een sportrevalidatietraject aan de hand van 4 casuïstieken besproken en geoefend, o.a. het vaststellen van het belastbaarheidsniveau van de sporter, een grondige sportanalyse, de belastende factoren in relatie tot het sportletsel en het te volgen revalidatietraject.

Tijdens de 4 casuistieken wordt het revalidatietraject van sporters na een voorste kruisbandletsel, heup- en/of liespijn, hamstringletsel en enkelbandletsel besproken, geoefend en geevalueerd. Tevens worden 1 of meerdere patientendemonstraties gedaan om voorbeelden vanuit de praktijk te laten zien.

Daarnaast komen de volgende aspecten van de training van kracht tijdens het revalidatieproces aan de orde:

  • Visie op krachtraining binnen de sportrevalidatie;
  • Opbouw belastbaarheid en oefenstof in relatie tot bindweefselherstel van diverse soorten sportletsels;
  • Motorische leren in de sportrevalidatie;
  • Visie op oefenstof: hoofd-, bij- en combinatie-oefeningen;
  • Belastingsvariabelen kracht- en coördinatietraining;
  • Diversiteit in oefen- en trainingsmateriaal;
  • Trainingsmethoden in de praktijk o.a. KRS, klassieke krachttraining en motor- en differential learning.

Doel

Na deze cursus kan de deelnemer voor verschillende sporten waarbij kracht binnen de revalidatie een belangrijke grondmotorische eigenschap is, een grondige analyse maken en een gericht sportrevalidatieprogramma opzetten en uitvoeren.

Beoordelingen

Plaats een reactie