← Vorige pagina

Stressgerelateerde klachten: a state of the art

kosten: 250
Vakdomein: Psychosomatisch
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Leerlijn ‘Stressgerelateerde klachten’
Binnen het NPi-scholingsaanbod maakt de cursus ‘Stressgerelateerde klachten: a state of the art’ onderdeel uit van een leerlijn betreffende stressgerelateerde klachten. Zie de onderstaande visuele weergave van deze leerlijn.
Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaalt u zelf waar u insteekt in deze leerlijn.

Cursusinhoud

Het vertrekpunt van het proces van clinical decision making van de fysiotherapeut is het persoonlijke gezondheidsprobleem van de cliënt. De legitimiteit van fysiotherapie berust op de aanwezigheid van een aandoening of syndroom wat door de betrokkene als problematisch wordt ervaren.

Van een aantal aandoeningen of syndromen weten we op basis van gegevens uit wetenschappelijk onderzoek dat niet alleen het beloop van de aandoening wordt beïnvloed door gedachten en gevoelens van de betrokkene, maar ook het ontstaan. De persoonlijke wereld van gedachten en gevoelens is zo ontregelend dat persoonlijke belastbaarheidsgrenzen worden overschreden. We spreken dan van stressgerelateerde aandoeningen of syndromen.

Het fysiotherapeutische verrichtingenarsenaal is bij uitstek geschikt om mensen te helpen bij het beseffen van gezondheidsbelemmerende gedachten en gevoelens. Naast informeren, adviseren en steun bieden kunnen de verrichtingen sturen en oefenen, massage, teweegbrengen van articulaire bewegingen, met inachtneming van het fysiotherapeutische beroepscompetentieprofiel worden ingezet.

In deze cursus is het centrale thema de state of the art wat betreft de invloed van stress op het ontstaan en instandhouden van gezondheidsproblemen die een indicatie vormen voor fysiotherapie. Hiertoe wordt state of the art kennis aangereikt uit kennisdomeinen als de stressfysiologie, psychofysiologie en psychologie. Ook de diagnostische en therapeutische mogelijkheden die fysiotherapeuten hebben voor een adequate hulpverlening aan cliënten met stressgerelateerde klachten komen (op hoofdlijnen) aan de orde.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer de actuele body of knowledge met betrekking tot stressgerelateerde klachten verwoorden en kritisch beschouwen.

Beoordelingen

Plaats een reactie