← Vorige pagina

Thematische cursus F.O.K. 0-2 jaar, cluster 5

kosten: 700
Vakdomein: Algemeen, Kinder
Accreditatiepunten: 31
Cursusvorm: Cursus

Inhoud

Fysiotherapie bij ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar (FOK cursus);
is een thematische post-master cursus, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen.

 • U leert het kinderfysiotherapeutisch handelen bij veel voorkomende problemen in de vroegbehandeling en begeleiding van kinderen van 0-2 jaar en hun ouders.
 • Bij jonge kinderen speelt het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de (motorische) ontwikkeling een duidelijke rol. Ook hier zal aandacht voor zijn.
 • De lesstof is vernieuwend en onderbouwd, evidence based waar mogelijk, best practice waar nodig, evidence wordt vertaald naar praktisch toepassingsniveau.
 • De lessen zijn interactief, praktijk gerelateerd, uitdagend en inspirerend, docenten zijn enthousiast en benaderbaar, we leren van, door en met elkaar, U wordt aangezet tot zelf denken.

Leerdoelen

Na de cursus kunt u:

 • de normale motorische ontwikkeling bij kinderen van 0-2 jaar herkennen en
  onderscheiden van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.
 • de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-2 jaar in kaart brengen d.m.v.
  motorisch onderzoek en daarbij de kinderfysiotherapeutische aanpak afstemmen op
  het kind, de te leren vaardigheid en zijn/ haar omgeving.
 • veelvoorkomende hulpvragen van kinderen van 0-2 jaar behandelen, rekening
  houdend met relevante kind, taak en omgevingsfactoren.

Beoordelingen

Plaats een reactie