← Vorige pagina

Therapie bij mensen met brandwonden

kosten: 0
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 3
Cursusvorm: Online cursus

Informatie

Patiënten met (ernstige) brandwonden worden in eerste instantie behandeld in één van de brandwondencentra in Nederland. Na de klinische periode komen deze mensen weer thuis en begint de poliklinische periode, waarin zij meestal in de eerstelijns zorg terecht komen. Om de kennis hierover bij eerstelijns fysiotherapeuten te vergroten is deze online nascholing ontwikkeld. Deze cursus is ook geschikt voor intramuraal werkende fysiotherapeuten die zich in deze patiëntencategorie willen verdiepen.

Het onderwerp ‘brandwonden’ wordt behandeld in twee cursussen:

 • De pathofysiologie van brandwonden
 • Therapie bij mensen met brandwonden

 

In de cursus ‘de pathofysiologie van brandwonden’ zijn de verschillende manieren besproken waarop brandwonden kunnen ontstaan en de (verschillende) effecten ervan op de huid. Brandwonden worden ingedeeld in gradaties, met bijbehorende kenmerken en eventuele complicaties. De wondgenezing wordt besproken en ook het ontstaan van hypertrofische littekens en contracturen. De mogelijkheden om littekenvorming te beïnvloeden en littekens te behandelen zijn hierbij aan bod gekomen (spalkgebruik, het gebruik van drukkleding en siliconentoepassingen). Ernstige brandwonden vereisen vaak (herhaalde) operatieve ingrepen. De verschillende operatietechnieken bij diepe brandwonden en bij contracturen (bij reconstructies) zijn beschreven. Voor een adequate behandeling van een brandwondenpatiënt in alle stadia is het nodig om over deze theoretische kennis te beschikken.

In deze cursus ‘Therapie bij mensen met brandwonden’ worden de fysiotherapeutische behandelinterventies besproken in zowel de klinische als de postklinische fase. Omdat de klinische revalidatie buiten het werkgebied van de eerstelijnsfysiotherapeut valt, zal dit bondig worden besproken, zodat u achtergrondinformatie heeft over het voortraject dat een brandwondenpatiënt aflegt voordat deze in de eerste lijn terechtkomt. De klinische revalidatie omvat een uitgebreid arsenaal aan oefentherapie, zoals bronchiaal toilet, positioneren, oedeembestrijding, doorbewegen in bed, mobiliseren (transfers) van bed naar stoel, mobiliseren op de kamer, ADL training, bedfietsen, roeien en op de hometrainer fietsen. Bij het mobiliseren spelen zwachtelen en drukkleding een rol; de techniek en achtergronden van het zwachtelen en het gebruik van de drukkleding komen aan de orde. Mobiliseren met serious games, zoals die van de Nintendo Wii en de Kinect 360, is een nieuwe vorm van oefentherapie die heel goed kan worden toegepast bij brandwondenpatiënten. Functionaliteit en zelfstandigheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn belangrijke aspecten bij de brandwondenrevalidatie en daar wordt in de klinische fase ook aandacht aan geschonken.

Vervolgens wordt de postklinische revalidatie besproken, die meestal plaatsvindt bij de eerstelijnsfysiotherapeut. Hier ligt het accent op mobiliseren en onderhoud van mobiliteit, beperken van contractuurvorming, vergroten van functionaliteit, en kracht- en conditietraining. Er kunnen veel beperkingen zijn: in functie, activiteiten en participatie. Deze beperkingen zijn helaas niet altijd te voorkomen en zeker niet altijd te genezen. Door goede behandeling en goede zorg zijn beperkingen echter wel te minimaliseren en kan een brandwondenpatiënt in de meeste gevallen goed functioneren en zelfredzaam zijn. Dat is een belangrijk doel.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus Brandwonden (deel 1 – Pathofysiologie en deel 2 – Therapie) kunt u:
 
Deel 1:
 • de mogelijke oorzaken van brandwonden aangeven
 • uitleggen hoe de huid is opgebouwd
 • aangeven welke effecten gedeeltelijke en diepe brandwonden op de huid hebben
 • de verschillende operatieve behandelmogelijkheden onderscheiden
 • uitleggen hoe een normaal wondherstel verloopt
 • het effect van oefentherapie op het wondherstel beschrijven
 • de mogelijke complicaties bij het optreden van brandwonden benoemen
 • de gevolgen van deze complicaties voor de patiënt beschrijven
 
Deel 2:
 • de fysiotherapeutische begeleiding afstemmen op de mogelijkheden van de individuele patiënt
 • de mogelijkheden om littekens te beïnvloeden (spalktherapie en occlusietherapie) beschrijven en inzetten
 • de verschillende klinische en postklinische fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij brandwonden onderscheiden
 • een behandelplan opstellen voor conditietraining, krachttraining en sportbeoefening bij een brandwondenpatiënt

Beoordelingen

Plaats een reactie