← Vorige pagina

Verdieping in haptonomie

kosten: 1195
Vakdomein: Vrijdeel
Accreditatiepunten: 50
Cursusvorm: Cursus

Heb je de training PDL gevolgd, heb je passie voor PDL en wens je jezelf verder te verdiepen in PDL en haptonomie?

In deze training gaan we dieper in op het in contact zijn, in contact met jezelf zijn, in contact zijn met de ander en de ander toelaten in je ruimte, in de ruimte van de ander zijn. Het uitvoering geven aan PDL met elkaar valt en staat met het bewust in contact zijn, gaan, blijven en de ander aanspreken in zijn of haar eigen mogelijkheden.

Na de training is de deelnemer in staat om zichzelf bewust in te zetten in de relaties en interacties (en hierin een voorbeeld te zijn) in het contact. (dus naar cliënt, zijn/haar systeem, collega’s en andere professionals) De deelnemers is in staat om cliënt collega of andere vanuit haptonomische principes te begeleiden.

Jezelf zien en de andere mens zien en bevestigen gaan hand in hand.

Wat is Haptonomie, wat beoogt haptonomie?

In haar praktische toepassing is de haptonomie een benaderingswijze die binnen elk beroep van de welzijns- of gezondheidszorg te integreren is. Op basis van deze integratie kan men vanuit haptonomische optiek zicht krijgen op de eventuele problematiek, het mogelijk ontstaan ervan en wat de mens vanuit persoonlijke vermogens en mogelijkheden daaraan zelf kan doen. Deze begeleiding wil mensen onder meer laten ontdekken hoe zij zelf keuzes kunnen maken, richting kunnen geven aan en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en dragen. Het appèl op de eigen vermogens en mogelijkheden en het actief participeren is daarom essentieel binnen een haptonomische begeleiding.

Programma per dag

Intake:
Ontwikkelvragen van de individuele deelnemers.

Dag 1 en 2 Haptonomie de basis van PDL

De eerste 2 lesdagen staan in het teken van kennismaken met haptonomie en beleven en ervaren hoe of wat contact maken met en voor jouzelf is.

Inhoud:

 • Kennismaken en verwachtingen
 • Haptonomie: visie op mens en menszijn
 • Gevoel en denken
 • Jezelf zijn en presenteren, aanpassen, aanpassingscultuur
 • Representeren
 • Mijn eigen ruimte
 • Contact maken en adequaat reageren en bejegening
 • Aandacht, tijd, presentie
 • Ervaren, voelen en beleven in haptonomie
 • De mens zien en bevestigen
 • Reflectie

Dag 3 en 4 Begeleiden in PDL, vanuit een haptonomische basis

Lesdag 3 en 4 staan in het teken van in contact gaan en zijn met je cliënt, collega of andere betrokkenen en begeleiden.

Inhoud:

 • Aanpassingscultuur in je werk
 • Normen en waarden
 • In de ruimte van de ander komen
 • Ervaren, beleven
 • PDL; de ander begeleiden versus helpen
 • Gespreksvaardigheden
 • Ervaren, voelen en beleven in haptonomie
 • Reflectie

Dag 5 afronding training

Inhoud:

 • Intervisie
 • Afsluiten training in de middag:
 • Belevingsverslag: Door middel van een Belevingsverslag reflecteert de deelnemer op de eigen ontwikkeling en ervaringen en deelt deze.
  • Mijn beginsituatie en mijn ontwikkelvragen
  • Eigen beleving en ervaringen
  • In contact zijn
  • Ruimte nemen en toelaten
  • De ander begeleiden

Beoordelingen

Plaats een reactie