← Vorige pagina

Verfris je kijk; opfrismodule sensorische informatieverwerking

kosten: 535
Vakdomein: Kinder
Accreditatiepunten: 30
Cursusvorm: Cursus

Zoekt U een intensieve maar praktische module op maat, en heeft u al heel wat SI-kennis in uw rugzak? Kies dan voor deze cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die al wat langer een SI-module hebben gevolgd. Na jaren werkervaring is er behoefte aan een update van kennis en het delen van veranderende visies op interventie en behandelstrategieën. Uiteraard is daarbij het evidence aangestuurd werken in combinatie met best practice het uitgangspunt. Voor deze collega’s hebben we nu een 4 daagse module ontwikkeld.


” Het was een fijne cursus, ik heb heel wat opgestoken voor de begeleiding van mijn cliënten en hoop er heel wat Kinderen, ouders , leerkrachten,… mee verder te kunnen helpen! “(2020, I.B)”

” Deze module is geen opfrismodule jullie moeten het een gevorderden module gaan noemen!” (2019, M.B)

” Fijn dat er zoveel tijd is voor vragen en eigen casuïstiek en dat je net dat extra stapje in het proces van klinisch redeneren gaat maken” (l.v.E 2019)

“Heerlijk om weer eens een cursus te doen waar ik vandaan kom met gevoel een extra stap te hebben gemaakt. SI, ik kon er niks mee en nu heb ik er weer grip op en krijg ik zin om er weer mee aan de slag te gaan! (2019,J.A)”

Deze module is voor therapeuten die al langer geleden een sensorische informatieverwerkingsmodule hebben gevolgd bij AKK of andere opleidingen. Na jaren werkervaring is er behoefte aan een update van kennis en het delen van veranderende visies op interventie en behandelstrategieën. Uiteraard is daarbij het evidence aangestuurd werken in combinatie met best practice het uitgangspunt. Voor deze collega’s hebben we de 4 daagse module Verfris je kijk! ontwikkeld.

Wij kiezen voor kleine groepen deelnemers om zo aandacht te kunnen blijven hebben voor individuele ontwikkelingen. Er is tijd en aandacht voor de inbreng van individuele vragen ten aanzien van onderzoek en casuïstiek. We hanteren binnen deze module een methodisch handelingsplan om het proces van klinisch redeneren te ondersteunen. Wij doen er alles aan om de groepen multidisciplinair samen te stellen zodat onderlinge expertise kan worden aangevuld en uitgewisseld.

Iedere deelnemer brengt voor de start van deze module minimaal 4 vragen in die hij/zij graag beantwoord wil zien in deze module. Deze zullen waar mogelijk worden verwerkt in de bestaande lessen of de vrije ruimte binnen de module.

Doelen van de module:

De deelnemer;

Kent de neuropsychologische processen, nieuwe inzichten op basis van onderzoek, die relevant zijn voor de sensorische informatieverwerking in het brein en kan deze kennis in het proces van klinisch redeneren inzetten om behandelstrategieën te onderbouwen.

 • Maakt een gemotiveerde keuze uit onderzoeksinstrumenten er zijn en kent de mogelijkheden en beperkingen
 • Maakt een sensorisch kansen en kwetsbaarheden profiel op basis van de vernieuwde Sensory Profile en kent de verbijzondering voor kinderen met ASS en kinderen met een verstandelijke beperking
 • Hanteert het methodisch handelingsplan in het interventieproces
 • Kent het A-SECRET model en kan dit gebruiken in het dagelijks (be)handelen en begeleiden
 • Typeert een sensorisch waardevolle omgeving
 • Beschrijft de karakteristieken van de Goal Attaiment Scale en beredeneert de mogelijkheden in het behandeltraject
 • Kent interview technieken en past deze toe in de onderzoeksfase (2-typical day interview, het Sensory History en Parent-Centered interview ) De therapeut kan deze afnemen en relateren aan de zorgvraag
 • Kent de Borstel en gewrichtsdruk techniek. Maakt op basis van evidence en best practise samen met de ouders een overwogen keuze voor de inzet van deze techniek in het behandelproces..
 • Past het zintuiglijk activiteiten programma (ZAP) in samenspraak met ouders zo toe dat participatie in diverse activiteiten van het dagelijks leven wordt ondersteund.
 • Kent het matrix model en kan dit toepassen in de praktijk
 • Maakt de gekozen behandelstrategieën op basis van klinisch redeneren voor anderen transparant
 • Integreert de sensorische informatieverwerking in discipline gerichte zorgvragen

Beoordelingen

Plaats een reactie