← Vorige pagina

Vervolgcursus ‘Psychogeriatrie’

kosten: 1195
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie
Accreditatiepunten: 68
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

De dagelijkse zorg voor PG-patiënten vraagt om een zeer specifieke manier van benaderen. We hebben te maken met mensen met een afnemende belastbaarheid als onderdeel van een onomkeerbaar proces. Als hulpverlener moet men voortdurend rekening houden met achteruitgang en moet men zich voortdurend, met respect voor beperktheid en eindigheid hieraan aanpassen, wetende dat dit voor elke PG-patiënt op een unieke wijze plaats vindt. Bij alle hulp, uiteindelijk gericht op een verbetering van kwaliteit van leven, is men zich er van bewust dat het vrijwel onmogelijk is om in deze situatie nog iets nieuws te leren.

Deze cursus wil hulpverleners die betrokken zijn bij de dagelijks zorg van PG-patiënten praktisch meer armslag geven en is als zodanig een praktische verdieping van de basiscursus ‘Psychogeriatrie’.

De achteruitgang bij de PG-patiënt wordt in vier fasen onderverdeeld. Er zal een praktische vertaling gemaakt worden van dit 4-fasenconcept zowel in diagnostische als in therapeutische zin. Men leert aan de hand van een observatieformulier de problematiek van de patiënt in kaart brengen, aan te geven in welke fase deze zich bevindt en welke aanpak mogelijk het beste is.

Met name de fase overgangen en de consequenties van tonus- en gedragsveranderingen op de grens van vermogen tot waarnemen zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Er zal praktisch getraind worden gericht op het functioneren van de romp en gericht op vorlage en transfers en aan het gebruik van orthesen, hulpmiddelen en rolstoelen zal praktisch invulling worden gegeven.

De mogelijkheden om een foetale houding te inhiberen zullen worden geëxploreerd en de wijze waarop de foetale houding is aan te pakken om te helpen bij de ADL zal worden getraind.

Het Affolter-concept zal worden besproken en praktisch worden toegepast gericht op activiteiten van de bovenste extremiteit.

Aandacht is er voor verlies aan mobiliteit van het zenuwstelsel en de consequenties hiervan zowel in diagnostische als in therapeutische zin. Tevens is er ruim aandacht voor de praktische consequenties van cognitieve problemen en van slikproblematiek.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer de kennis uit de basiscursus toepassen in de dagelijkse praktijk op een PG-afdeling. Tevens heeft de deelnemer op basis van casuïstiek de vaardigheden die hiervoor nodig zijn geoefend en is bekend met de extra sociale vaardigheden die de rol van fysiotherapeut op een PG-afdeling met zich meebrengt.

Beoordelingen

Plaats een reactie