← Vorige pagina

Webinar De fysiotherapeutische begeleiding van (post) COVID-19 patiënten, de dagelijkse praktijk

kosten: 45
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 2
Cursusvorm: Online cursus

Doel

Na afloop van dit webinar kan de deelnemer de laatste ervaringen en inzichten (met een grote variëteit in verschijningsvormen) in de fysiotherapeutische begeleiding van COVID-19 patiënten benoemen. Dit geldt zowel voor de ziekenhuisfase als voor de eerstelijns setting.
Tevens kan deelnemer het beloop van het fysiotherapeutisch behandeltraject vanuit ziekenhuis naar eerste lijn beschrijven, inclusief de fysiotherapeutische overdracht. Tenslotte heeft de deelnemer kennis genomen van de laatste ervaringen en inzichten van het fysiotherapeutisch behandeltraject van de COVID-19 patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen geweest.

Beschrijving

In maart 2020 werd Nederland geconfronteerd met een nieuw ziektebeeld: COVID-19. Ook fysio/oefentherapeuten werden met de pandemie geconfronteerd. In eerste instantie de fysio/oefentherapeuten werkzaam op de intensive care en op de cohort afdelingen, later ook de therapeuten werkzaam in de eerste lijn.

Hierna volgden de ontwikkelingen en nieuwe inzichten zich snel op. Er werd meer ervaring opgedaan. De tweede golf was in meerdere opzichten alweer anders dan de eerste en er werd geleerd.
Tegelijkertijd is er nog steeds veel onbekend en kan het ziektebeloop erg grillig en onvoorspelbaar zijn. Er wordt veel onderzoek gedaan echter er is op een aantal vlakken ook nog beperkte evidentie.
In deze webinar nemen experts u mee in de laatste stand van zaken voor wat betreft hun ervaringen in de dagelijkse praktijk. Op de intensive care, op de ziekenhuis afdeling maar vooral ook in de eerstelijns setting. Deze webinar is dan ook met name geschikt voor eerstelijns fysio- en oefentherapeuten, echter ook geïnteresseerde therapeuten uit andere lijnen zijn van harte welkom.

De eerste lezing, door dr. Juultje Sommers, zal de periode op de intensive care betreffen. Juultje zal ingaan op wat er geobjectiveerd is tijdens de eerste golf en op de veranderde reactie op inspanning bij de COVID-19 populatie. Tevens zullen de aanpassingen voor het fysiotherapeutisch handelen naar aanleiding van de gewijzigde medische behandeling in de tweede golf door haar besproken worden.

Sandra Jongeotter zal in de tweede lezing vertellen over de fysiotherapeutische behandeling bij verschillende patiëntprofielen op de COVID- afdeling. Hierbij licht zij tevens de verschillen toe tussen de eerste en de tweede golf en tussen de ziekenhuizen onderling. Tenslotte geeft Sandra aan hoe hun werkwijze ten aanzien van de overdracht eruit ziet.

De derde lezing wordt verzorgd door Ellen Toet, eerstelijns fysiotherapeut: ‘ Het werken aan een herstel na een COVID-infectie was aan het begin van de eerste golf voor veel van ons als roeien op een woelige stroom. We wisten wel hoe we moesten roeien maar geen idee hoe de stroomrichting liep. Soms had je het gevoel dat je de goede kant opging met een patiënt maar dan vond je jezelf (met je patiënt) soms ineens weer helemaal aan de andere kant van de oever. Het werken met evidence based medicine waar we de laatste jaren zo gewend aan geraakt waren was hier onmogelijk. Dit was voor iedereen nieuw. En het virus was en is grillig.
Nu zijn we een jaar verder. Er is veel geleerd in de eerste golf van de pandemie, veel dingen waren anders dan gedacht. Wat hebben we als fysiotherapeuten in de eerste lijn geleerd, wat denken we nu wel te weten en hoe nuttig is onze klinische blik? En hoeveel evidentie is er voor onze aanpak?’

Beoordelingen

Plaats een reactie