← Vorige pagina

Webinar De therapeutische kracht van placebo en de waarde van het placebo-effect in de behandeling

kosten: 45
Vakdomein: Vrijdeel
Accreditatiepunten: 2
Cursusvorm: Online cursus

Doel

Na afloop van dit webinar kan de deelnemer benoemen wat de klinische waarde is van het placebo-effect in de behandeling van patiënten met musculoskeletale pijnklachten. De deelnemer begrijpt op welke biologische mechanismen het placebo-effect is gebaseerd en hoe dit bij het toepassen van therapeutische interventies kan worden benut. De deelnemer heeft hierbij een besef van eventuele ongewenste (leer-)effecten en begrijpt welke ethische bezwaren gelden.

Beschrijving

Wat zijn placebo’s? Het placebo-effect is even oud als de geschiedenis van de geneeskunde. De beschrijving is terug te voeren tot in het tijdperk van de hippocratische geneeskunde. Hippocrates heeft reeds beschreven dat klinische ervaring bedrieglijk kan zijn. Van talrijke oude medische procedures is heden ten dage bekend dat ze geen therapeutische werking hebben en zelfs gevaarlijk zijn. Desondanks gingen er van deze procedures positieve therapeutische effecten uit – het placebo-effect. Placebo’s en placebo-effecten zijn rijkelijk beschreven, maar er is nog veel onduidelijkheid over de exacte onderliggende biologische mechanismen.Lange tijd zijn placebo’s in de traditionele geneeskunde omringd door een mystieke schim en afgedaan als een ‘niet echt’ bestaand fenomeen dat terug te voeren valt op evidente (neuro-)biologische mechanismen. Huidige inzichten vanuit de neurobiologie hebben een belangrijk deel van deze onduidelijkheid ontmaskerd en wijzen op potentieel krachtige neurobiologische – bioplastische – mechanismen.

In het huidige debat over de meest adequate behandeling van patiënten met musculoskeletale pijnklachten is dit thema zeer relevant. Moeten placebo’s worden benut of moeten ze juist worden geëlimineerd? Dit roept de kernvraag op over het verschil tussen een fysiotherapeutische behandeling en het toepassen van interventies.

In dit webinar wordt door een drietal deskundigen antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wat zijn placebo’s?
  • Wat zijn placebo-effecten en wat zijn de onderliggende mechanismen?
  • Wat is de waarde van de behandelcontext en de fysiotherapeut zelf?
  • Hoe kunnen placebo’s worden benut?
  • Wat zijn de risico’s en de nadelige effecten?
  • Wat zijn de ethische bezwaren?

Beoordelingen

Plaats een reactie