← Vorige pagina

Werkdrukmanagement

kosten: 480
Vakdomein: Algemeen, Arbeids
Accreditatiepunten: 16
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Hét probleem van werkend Nederland is werkdruk en de reacties die dit oproept bij medewerkers.

Eén op de drie heeft er last van. Dit betekent dat een groot deel van de werkende patiënten binnen de paramedische praktijk hiermee te maken heeft. Mogelijk is een klacht over het houdings-bewegingsapparaat een uiting van langdurige stress. TNO berekende dat 36% van het werk gerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, vooral door werkdruk. Mogelijke gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting zijn psychische klachten, overspannenheid en burn-out, maar bijvoorbeeld ook vermoeidheid, concentratieproblemen, hartklachten of klachten over het bewegingsapparaat. De vraag is of de patiënt zich bewust is van deze relatie en hoe de hulpverlener de invloed van werkdruk op het individu kan beoordelen.
Het probleem met werkdruk is dat de oorzaak niet makkelijk te duiden valt het is een resultante van een diverse, veelal individueel bepaalde, factoren. We beschouwen werkdruk dan ook als een multifactorieel fenomeen bijvoorbeeld bij werkzaamheden die een medewerker veel energie kost zoals bij moeilijk werk of werk dat niet past bij die persoon.
Daarnaast kan ook bore-out een rol spelen ; van te weinig uitdaging wordt menigeen ook niet gelukkig. Of het tegenovergestelde dat iemand zo betrokken is op zijn werk dat de werk-privé balans verstoord raakt. Door nieuwe vormen van werken, waarbij er steeds meer ‘eigenaarschap’ bij het individu ligt kan er een situatie ontstaan waar niet iedereen goed mee kan omgaan. Neem daarbij de toenemende informatiestromen, de mogelijkheden om plaats- en tijd ongebonden te werken; kan een grote invloed hebben op de werk-privé balans. Het lijkt mooi, maar dit is het niet voor iedereen.

Dat werkdruk meer is dan druk werk blijkt uit de onderwerpen die verbonden worden met het begrip werkdruk of zoals de Arbowet aangeeft ‘de psychosociale arbeidsbelasting’. Het gaat hierbij ook om ongewenste omgangsvormen als agressie, pesten en discriminatie. Maar wanneer is van nu echt sprake van een te hoge psychosociale belasting? En wat ondernemen bedrijven om medewerkers hier tegen te beschermen? En wat als het bedrijf zaken niet goed op orde heeft, wat betekent dit voor het slachtoffer?
Door inzicht te krijgen in de manier waarop organisaties omgaan met werkdruk kan de behandelaar de patiënt gericht doorverwijzen of sturen op actie. De ‘sociale kaart’ van het bedrijf kan hierbij een helpende hand bieden. Ook is het zinvol als de therapeut inzicht heeft in de rechten en plichten van zowel medewerker als werkgever.
Bij het onderzoeken van werkdruk is het interessant om te kijken naar de werkdruk binnen het eigen werkveld. Waar loopt hier de energie weg en waar wordt deze gemobiliseerd? Inzicht kan helpen bij het nemen van goede beslissingen en bij het realiseren van een beter energieniveau. Ervaart u als therapeut bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen van cliënten of collega’s?

De nieuwe NPi cursus werkdrukmanagement is gericht op het herkennen van de signalen van werkdruk. Ze laat zien hoe werkdruk ontstaat en hoe dit te onderzoeken is bij de individuele patiënt of medewerker. Door dit inzicht is de behandelaar beter in staat om relaties tussen werk en klachten te herkennen en passende interventies in te zetten. Wat kunt u als paramedicus zelf doen, en welke mogelijkheden zijn er om andere professionals in te schakelen?

Doel

De deelnemer kan na het volgen van deze cursus de signalen van werkdruk herkennen, weet.hoe werkdruk ontstaat en hoe dit te onderzoeken is bij de individuele patiënt of medewerker. De deelnemer is beter in staat om relaties tussen werk en klachten te herkennen en passende interventies in te zetten en weet welke mogelijkheden er zijn om andere professionals in te schakelen?

Beoordelingen

Plaats een reactie