← Vorige pagina

Wetenschap in de Fysiotherapiepraktijk

 • Prijs:
  520
 • Accreditatiepunten:
  32 punten
 • Prijs per punt:
  € 16
 • Vakdomein:
  Algemeen
 • Cursusvorm:
  Cursus
 • website: CIVA B.V.
  • Datum:
   Locatie: Weert

Algemene inleiding

Wetenschap is in de fysiotherapeutische praktijk steeds actueler. De lijn van wetenschappelijke theorie en evidentie naar de praktijk beoogt kort en direct te zijn. 

In deze scholing wordt de basis gelegd hoe het effect van fysiotherapeutische interventies methodisch op een wetenschappelijke manier in uw eigen praktijk bepaald kan worden.
Specifieke aandacht zal uitgaan naar de methodiek achter de wetenschappelijk evidentie gerelateerd aan onder andere leefstijlinterventies en valpreventie.

Deze cursus is uniek in het aanbieden van geavanceerde onderzoeks methodes en analyses op een specifieke op de praktijk toegepaste manier.

Inhoud programma

De volgende items komen aan bod:

 • Epidemiologie inleiding
 • EBP (stappenplan)
 • Designs
 • Levels of evidence
 • Kwalitatief en Kwantitatief onderzoek
 • Dataverzameling; onderzoeksvraag, meetniveau, populatie
 • Descriptieve gegevens en meetinstumenten
 • Meetinstrumenten en terminologie (betrouwbaarheid, validiteit, correlatie, standaardisatie, responsiviteit)
 • Begripsverheldering; standaardfout, significantie, effect, frequenties
 • Statistiek
 • Verschil: t-toets, Mann Whitney U test, Wilcoxon Signed Rank test, ANOVA
 • Samenhang: Pearson correlatie, Spearman Rho
 • Interpretatie statistische uitkomsten
 • Intention to treat
 • Informed consent
 • Implementatie interventie (RIVM, zorgverzekeraar
 • Pilot onderzoek

Doel

Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in het proces hoe een interventie in de fysiotherapie praktijk kan worden vorm gegeven en aan welke eisen deze interventie(opzet) moet voldoen om erkenning hiervoor te kunnen krijgen bij een zorgverzekeraar.

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren moet de therapeut kennis en inzicht kunnen overzetten naar toepassingsniveau in de dagelijkse praktijk.

Dit met betrekking tot:

 • Op een gestructureerde wijze een onderzoeksdesign kunnen opzetten en uitvoeren en integreren binnen een fysiotherapeutisch behandelproces
 • De methode van het onderzoek transparant kunnen beschrijven
 • De resultaten gerelateerd aan de methode systematisch kunnen beschrijven en verantwoorden
 • Interpretatie van de resultaten kunnen vormgeven

Beoordelingen

Plaats een reactie