← Vorige pagina

Workshop Zuigelingenasymmetrie 2. Diagnostiek & Interventie

 • Prijs:
  0
 • Accreditatiepunten:
  9 punten
 • Prijs per punt:
  € 0
 • Vakdomein:
  Kinder
 • Cursusvorm:
  Cursus
 • website: EKWIP
  • Datum:
   Locatie: Veghel
  • Datum:
   Locatie: Veghel

Er is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen uit wetenschappelijke studies (klinisch onderzoek, systematische reviews) en de ontwikkeling van protocollen en richtlijnen.

In Workshop Zuigelingenasymmetrie 2; Diagnostiek en Interventie worden de meest recente ontwikkelingen m.b.t. zuigelingenasymmetrie en de implicaties daarvan voor de kinderfysiotherapeutische en oefentherapeutische praktijk besproken.

Deze tweede workshop is door ruim 1100 cursisten gevolgd.

Het theoretisch gedeelte betreft:

 • Recente, relevante literatuur m.b.t. etiologie: prenatale ontwikkeling, prematuriteit, risicofactoren.
 • Consequenties zuigelingenasymmetrie: neurologisch, cognitief, motorisch, schedelvorm.
 • Differentiaal diagnostiek en behandeling: oa. congenitale musculaire torticollis, craniosynostosis.
 • Recent ontwikkelde meetinstrumenten voor zuigelingenasymmetrie: cervicale mobiliteitsmeting oa. met arthrodial protractor (Ohman), Muscle Function Scale (Ohman).
 • Update Plagiocephalometrie en modificatie Argenta schaal.
 • Behandelvormen: oa. kinderfysiotherapie, helmredressietherapie.
 • Communicatie met verwijzers: verslaggeving.
 • Richtlijn Voorkeurshouding en Schedelvervorming.

De verschillende praktijksessies kinderfysiotherapie staan geheel in het teken van instructie en zelf uitvoeren van alle onderzoek-, preventie- en interventie vaardigheden die worden gedoceerd. Het evidence based behandelprotocol zoals gebruikt in de promotiestudie Asymmetrie op de zuigelingenleeftijd dient daarbij als uitgangspunt. Dit protocol wordt toegelicht met een uitgebreide variatie van positionerings-, hanterings- en oefenadviezen. De wijze waarop de ouderinstructie en instructie aan andere belanghebbenden en de communicatie met andere ketenzorgpartners optimaal verloopt, wordt (interactief) besproken.

Beoordelingen

Plaats een reactie